Finans

Afsløring: Sydbank har haft drøftelser med Spar Nord

Adm. direktør Karen Frøsig og daværende formand Torben Nielsen mødtes i sidste måned med Spar Nord for at se hinanden an. Mødet var med til at få krisen i Sydbank til at eskalere.

Adm. direktør Karen Frøsig mødtes ifølge Finans' oplysninger med Spar Nords topledelse i august. Foto: Gregers Tycho

Toppen i Sydbank og konkurrenten Spar Nord mødtes i sidste måned i al hemmelighed på neutral grund for at drøfte, om der var basis for at indlede samtaler om et fremtidigt samarbejde.

Det erfarer Finans fra flere kilder.

Nyheden om det hemmelige møde kommer i forlængelse af, at Sydbanks formand, næstformand og to andre bestyrelsesmedlemmer under stor dramatik forlod banken tirsdag - blandt andet på grund af uenighed om den fremtidige strategi.

Efter flere år med en negativ udvikling og økonomiske problemer i Sydbank ønskede de fire ifølge Finans' oplysninger at ændre strategien. Den fastslår, at banken kun skal indgå i fusioner og opkøb, hvis Sydbank efterfølgende er den fortsættende bank.

De fire nu fratrådte bestyrelsesmedlemmer ønskede også at drøfte mulige fusioner og opkøb med større banker, hvor Sydbank ikke ville være den fortsættende bank, der overtog en konkurrent, og hvor hovedsædet ikke nødvendigvis forblev i Aabenraa.

Udover formand Torben Nielsen deltog fra Sydbank også adm. direktør Karen Frøsig på mødet i august. Fra Spar Nord deltog adm. direktør Lasse Nyby og bestyrelsesformand Kjeld Johannesen.

Efter mødet har Torben Nielsen ifølge Finans' oplysninger rejst spørgsmålet i bestyrelsen, om ikke tiden var moden til at ændre på strategien. Et forslag, som Karen Frøsig ifølge Finans' oplysninger var forbenet modstander af.

Et flertal i bestyrelsen bestående af blandt andre de fire medarbejdervalgte medlemmer og medlemmer fra det sydjyske område har bakket op om Karen Frøsigs linje.

De fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer var ifølge Finans' oplysninger ikke interesserede i at ændre på strategien på en måde, der kunne føre til en storfusion, som kunne koste mange arbejdspladser i Aabenraa og Sydbank mere generelt.

Heller ikke de lokalt forankrede sydjyske medlemmer kunne se idéen i at indlede drøftelser om en fusion, der på sigt kunne koste den sydjyske bank selvstændigheden.

Dermed kom formandskabet i undertal og forlod banken sammen med de to bestyrelsesmedlemmer, som bakkede op om formandskabets linje.

Ifølge en bankekspert ville en sammenlægning af Sydbank og Spar Nord ellers give god mening.

»De kan klare sig hver for sig, men de ville stå stærkere, hvis de slog sig sammen. Men det ville give en række dobbeltfunktioner specielt i hovedsæderne, som ville føre til nedlæggelse af stillinger,« siger Lars Krull, seniorforsker på Aalborg Universitet.

En aktieanalytiker er enig.

»Konstellationen Sydbank og Spar Nord giver umiddelbart rigtig god mening ud fra en omkostnings- og skalatilgang. Den fusionerede bank ville samtidig få en øget power, så jeg ser mange fordele ved en sådan manøvre,« siger Thomas Eskildsen, aktieanalytiker i Handelsbanken.

Han vurderer, at Spar Nord er den mest oplagte bank for Sydbank at fusionere med, så han kan godt forstå, hvis de to bankers bestyrelsesformænd har talt sammen. En sådan fusion kunne samtidig tænkes at være første skridt mod en endnu større fusion.

»Jeg har tidligere kigget på Sydbanks, Spar Nords og Nykredit Banks samlede filialnet, og de passer fantastisk sammen. Tilsammen ville de blive en perfekt landsdækkende spiller. Så det kunne være næste skridt på vejen,« siger Thomas Eskildsen.

De kan klare sig hver for sig, men de ville stå stærkere, hvis de slog sig sammen.

Lars Krull, seniorforsker på Aalborg Universitet

Spar Nord-drøftelserne har fået uenigheden i bestyrelsen til at eskalere, men det er ikke det eneste, som har drevet en dyb kile ned i Sydbanks bestyrelse - med det resultat at den blev splittet i to i tirsdags.

Der har også været uenighed om, hvor dybt der skulle skæres i omkostningerne i en situation, hvor bankens indtægter er faldet i en årrække, mens omkostningerne er steget svagt.

Der har i flere medier været spekuleret i, at de fratrådte bestyrelsesmedlemmer også har ønsket at undersøge en mulig sammenlægning med Jyske Bank, som i givet fald qua sin størrelse naturligt ville ende som den fortsættende bank. Men sådanne drøftelser har ifølge Finans' oplysninger ikke fundet sted.

Der har heller ikke ifølge Finans' oplysninger været konkrete drøftelser med andre parter i denne omgang. Men for år tilbage - i 2014 - var der drøftelser mellem Sydbanks daværende formandskab og Nykredits ledelse med henblik på at undersøge mulighederne for et tættere strategisk samarbejde. De samtaler kom der dog ikke konkrete resultater ud af.

Hverken Karen Frøsig, Torben Nielsen eller Kjeld Johannesen ønsker at kommentere Finans' oplysninger, mens Lasse Nyby i en sms skriver:

»Jeg har ingen kommentarer til emnet«.

Nykredit ønsker heller ikke at udtale sig.

BRANCHENYT
Læs også