Finans

Kunder truer bankrådgivere med vold i hvidvasksager

Repressalier i hvidvasksager er så stort et problem, at loven skal ændres for at skærme bankrådgiverne.

Det er ofte stærke kriminelle, som bankrådgivere står over for i hvidvasksager, påpeger Kent Petersen, der er formand for Finansforbundet. Foto: Torben Stroyer Foto: Torben Stroyer

Bankrådgivere trues og chikaneres af kunder i hvidvasksager i et omfang, så loven nu skal ændres for at beskytte dem bedre. For det er ikke kun sure opstød, men også deciderede trusler om vold, kunderne kommer med.

Fagforbundet for de bankansatte er derfor glad for, at de anmeldte kunder ikke længere skal have at vide, hvilken bankrådgiver der har indberettet dem.

»Det er noget, som vi har arbejdet på i årevis, for det kan ikke være rigtigt, at budbringeren skal risikere liv og lemmer, bare fordi han eller hun passer sit arbejde,« siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Fagforeningen har ikke tal for, hvor udbredt truslerne er, men der er ingen tvivl om, at antallet er stigende. Alene det faktum, at antallet af indberetninger om mistanke for hvidvask, terrorfinansiering og skatteunddragelse er eksploderet de seneste år, gør, at flere kunder bliver sure på deres bank og bankrådgiver.

»Ofte er det stærke kriminelle, som vi står over for. Efterhånden som hvidvaskbekæmpelsen intensiveres, kommer der et genpres fra de kriminelle, og ofte kender de jo kun til vold eller intimidering. Ligesom det er vigtigt at beskytte vidner i andre sammenhænge, er det essentielt at beskytte bankrådgivere, når de indberetter mistænkelige transaktioner,« siger Kent Petersen.

Det kan ikke være rigtigt, at budbringeren skal risikere liv og lemmer, bare fordi han eller hun passer sit arbejde.

Kent Petersen, formand for Finansforbundet

Det er Erhvervsministeriet, der er på vej med en ændring af hvidvaskloven. I dag orienteres borgere om, at deres bank har foretaget en indberetning, når den ender hos Skatteforvaltningen grundet mistanke om skatteunddragelse. Nogle gange sættes der også navn på den bankrådgiver, der står bag indberetningen.

Loven bliver ændret, så Skatteforvaltningen ikke længere er forpligtet til at underrette borgere om, at deres bank har indberettet dem.

»Dette vil bidrage til at beskytte bankernes ansatte mod repressalier fra kunder, hvilket desværre i praksis har vist sig at være et stort problem,« skriver Finans Danmark, der er bankernes interesseorganisation, i sit høringssvar.

Alene sidste år videresendte bagmandspolitiets hvidvasksekretariatet 5.536 indberetninger til Skatteforvaltningen.

»Det kan ikke være rigtigt, at bankrådgivere skal frygte for deres helbred og måske ikke tør passe deres arbejde, fordi de udfører den for samfundet vigtige opgave at sætte ind overfor terrorfinansiering og hvidvask, som også dækker skattesvig,« siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark.

Finans Danmark har ikke tal for antallet af sager om repressalier, men oplyser, at samtlige pengeinstitutter har oplevet den slags.

Sydbank oplever de nuværende regler som et stort problem i hverdagen.

»Vi har tavshedspligt, så selv om Skatteforvaltningen oplyser om vores indberetninger til vores kunder, må vi stadig ikke drøfte sagerne med kunderne. Det er et dilemma,« siger Lene Lorenzen, funktionsansvarlig for hvidvaskbekæmpelse i Sydbank.

Det er planen, at de nye regler træder i kraft til januar næste år.

Læs også