Finans

Afkastet på obligationer de næste 10 år bliver 70 pct. lavere end hidtil antaget

Ifølge eksperter, der står bag de nye samfundsforudsætninger, vil en række stats- og realkreditobligationer give et negativ realafkast de næste 10 år.

Professor Jesper Rangvid er formand for rådet, der beregner samfundsforudsætningerne på danskernes pensionsafkast. Han mener, at man skal forvente et lavere afkast de næste 10 år. Foto: Stine Bidstrup.

Pensionsopsparere skal forvente at få et afkast på blot 0,3 pct. om året de næste 10 år på investeringer i stats- og realkreditsobligationer. Trækker man omkostninger og inflation fra, vil realafkastet være negativt.

Det er konklusionen fra brancheforeningen Forsikring & Pension, der netop har offentliggjort de nye samfundsforudsætninger, der skal lægge til grund for pensionselskabernes afkastberegninger og udbetalingsprognoser...

Læs også