Finans

Jyske Bank venter flere pengepolitiske lempelser efter svage nøgletal

ECB sænkede så sent som i september den ledende rente til minus 0,50 pct., mens der også blev annonceret en ny runde af attraktive lån til bankerne, de såkaldte TLTRO'er, og et nyt opkøbsprogram af statsobligationer på 20 mia. euro om måneden. Foto: Gregers Tycho

Den seneste tids svagere nøgletal og stigende risici for vækstudsigterne betyder, at der er flere pengepolitiske lempelser på vej fra verdens centralbanker. Det vurderer Jyske Bank i en renteprognose.

Jyske Bank forventer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) sænker sin ledende rente i december, hvilket vil få Nationalbanken til at gøre det samme.

- ECB’s prognose for inflationen i Eurozonen er i intervallet 1-1,5 pct. for 2019-2021, mens markederne indpriser lav inflation i endnu længere tid. Dette understøtter vores prognose, at ECB nedsætter renten igen i december, når den nye ECB-præsident Lagarde har overtaget chefstolen fra Draghi 1. november, skriver banken i prognosen.

ECB sænkede så sent som i september den ledende rente til minus 0,50 pct., mens der også blev annonceret en ny runde af attraktive lån til bankerne, de såkaldte TLTRO'er, og et nyt opkøbsprogram af statsobligationer på 20 mia. euro om måneden.

Særligt det sidstnævnte, der kaldes QE-programmet, har siden vedtagelsen medført kritik fra medlemmer af Styrelsesrådet i ECB, der beslutter pengepolitikken - blandt andet fra centralbankcheferne i Tyskland, Holland og Frankrig.

- Dette viser, at der er stor uenighed om ECB’s pengepolitik og ikke mindst effekterne på realøkonomien. Derfor opfordrer ECB også til øget finanspolitisk stimulans i Eurozonen for at understøtte pengepolitikken.

- Dette bliver et større tema, når Lagarde tiltræder, men vil formentlig først blive en realitet, hvis den økonomiske udvikling i Tyskland forværres yderligere, skriver Jyske Bank i renteprognosen.

Ved mødet 12. december indikerer handlen med futures 39,8 pct. sandsynligheden for en rentesænkning. Ved mødet 12. oktober estimeres sandsynligheden til at være 0 pct. ifølge Bloomberg News.

Allerede i oktober kan der dog komme en rentesænkning fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Handlen med fed funds-futures indikerer 77 pct. sandsynlighed for en rentesænkning - og Jyske Bank tror også på en rentesænkning:

- Nøgletal er forværret, og renter er faldet siden rentemødet, så vi fastholder, at der kommer en mild recession i USA næste år.

- Vi venter rentenedsættelser i oktober og hvert kvartal næste år – i alt 125 basispoint lavere rente, hvilket er mere end indpriset. Vi venter derfor lavere dollar-renter og stejlere rentekurver, skriver banken i sin prognose.

Det næste rentemøde i Federal Reserve finder sted 30. oktober.

BRANCHENYT
Læs også