Finans

Eksperter: Medlemmer af ATP's bestyrelse har problematiske dobbeltroller

Det går ud over danskernes ATP-udbetaling, at selskabets bestyrelsesmedlemmer har flere kasketter på under overenskomstforhandlinger, lyder kritikken.

Jesper Rangvid, der er professor i finansiering på CBS, er kritisk over for, at ATP's bestyrelsesmedlemmer i virkeligheden har to kasketter på, når de forhandler overenskomst. Foto: Arkiv Foto: Stine Bidstrup

ATP er i sin bestyrelse ramt af en interessekonflikt, der i værste fald lammer arbejdet med at fremtidssikre danskernes opsparing på 785 mia. kr. i landets største pensionskasse.

Problemet er ifølge en af landets førende finansielle eksperter, professor Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School (CBS), at mange af bestyrelsesmedlemmerne i ATP sideløbende repræsenterer arbejdsmarkedets parter, som har deres egne pensionskasser.

At mange af ATP's bestyrelsesmedlemmer har en dobbeltrolle, har været afgørende for, at ATP-indbetalingerne har ligget underdrejet.

Jørgen Svendsen, aktuar og adm. direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR.

De konkurrerer dermed med ATP, når der forhandles om de danske lønmodtageres løn- og pensionsvilkår under overenskomstforhandlingerne.

»Når arbejdsmarkedets parter forhandler overenskomst, vil der være en stor risiko for, at ATP hele tiden ender som sorteper, fordi alle pengene er fordelt, når man når til at diskutere ATP-bidraget,« siger Jesper Rangvid.

Han bakkes op af en pensionsekspert.

»At mange af ATP’s bestyrelsesmedlemmer har en dobbeltrolle, har været afgørende for, at ind- og udbetalingerne har ligget underdrejet. De foretrækker jo at øge indbetalingen til deres egne pensionskasser,« siger Jørgen Svendsen, aktuar og adm. direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR.

ATP’s bestyrelse
 • Formand for ATP’s bestyrelse er Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.
De øvrige medlemmer er:
 • Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening
 • Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri
 • Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense
 • Torben Dalby Larsen, tidligere formand for Dansk Arbejdsgiverforening
 • Anne Jæger, group chief compliance officer i Zurich Insurance Group
 • Anne Broeng, professionelt bestyrelsesmedlem
 • Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Arne Grevsen, næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Bente Sorgenfrey, 1. næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Jan Walther Andersen, direktør i Arbejdernes Landsbank
 • Kim Simonsen, formand for HK
 • Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

I ATP’s bestyrelse sidder bl.a. formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad og formand for HK Kim Simonsen.

ATP’s bestyrelsesformand, Torben M. Andersen, afviser, at pensionskassen har et problem.

Om ATP
 • ATP er en garanteret og livsvarig pensionsordning, som er et supplement til folkepensionen.
 • 40 pct. af de 1,6 mio. pensionister, der modtager penge fra ATP, har kun udsigt til en pensionsindtægt fra ATP ud over deres folkepension.
 • I alt er 5,2 mio. danskere med i ATP-ordningen.
 • En 65-årig, der har indbetalt i et helt arbejdsliv, får 24.500 kr. før skat i ATP-pension.
 • Alle, der er fyldt 16 år og har mere end ni timers arbejde pr. uge, indbetaler til ATP. Mennesker på overførselsindkomst indbetaler også til ATP.
 • Den fulde årlige indbetaling er på 3.408 kr., hvoraf arbejdsgiver betaler to tredjedele.
 • ATP’s formue er på 785 mia. kr. Det gør ATP til Europas tredjestørste pensionsselskab.
 • Formuen investeres i bl.a. obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur i ind- og udland.
 • Han peger på, at det ikke er ATP’s bestyrelse, som afgør, hvor stort et ATP-bidrag danskerne skal betale hver måned for at få adgang til en livslang pension, som udgør op mod 24.500 kr. om året før skat.

  »Det forhandles på plads ved overenskomstforhandlingerne, så uanset hvordan ATP’s bestyrelse er sammensat, har det ikke indflydelse på dette,« siger Torben M. Andersen, der dermed ikke forholder sig til, at hans bestyrelsesmedlemmer også har en anden kasket på, når de forhandler overenskomst og dermed risikerer at ”glemme” ATP-pensionen.

  Jesper Rangvid fastholder da også sin kritik:

  »Jeg vurderer, at der er en governance-udfordring (ledelsesudfordring, red.) i, at der på organisationsniveau er stort sammenfald mellem bestyrelsen i ATP og bestyrelserne i arbejdsmarkedspensionskasserne.«

  BRANCHENYT
  Læs også