Finans

IMF advarer: Virksomhedsgælden er eksploderet - kan forværre næste nedtur

Den lave rente har fået gælden i virksomhederne til at stige markant, og det kan være med til at puste til en ny nedtur og gøre den endnu værre, lyder det i en ny risikorapport fra IMF.

Christine Legarde var chef for Den Internationale Valutafond (IMF) indtil 1. oktober i år. Næste måned tiltræder hun som chef for Den Europæiske Centralbank og skal stå i spidsen for at lede den europæiske økonomi igennem en mulig ny økonomisk nedtur. Foto: Zhang Jiayang/Xinhua/ZUMAPRESS.com
IMF

Andelen af virksomhedslån, der er i risiko for at blive misligholdt, er i de seneste kvartaler steget fra allerede høje niveauer. Og det udgør en stor risiko i tilfælde af en økonomisk nedtur.

Det konkluderer Den Internationale Valutafond, IMF, i en ny rapport om den globale finansielle stabilitet.

»Den høje gældsforpligtelse i virksomhederne kan forværre den næste økonomiske nedtur,« lyder det i rapporten.

I en nedtur, der blot vil være halv så slem som recessionen efter finanskrisen, risikerer 40 pct. af al virksomhedsgæld i de største lande at være i fare for at blive misligholdt. Det er gæld svarende til 19.000 mia. dollars, siger IMF.

Sårbarheden i erhvervssektoren er allerede forhøjet i flere systemisk vigtige økonomier som følge af stigende gældsbyrder og svækket betalingsevne.

Den Internationale Valutafond

Allerede nu advarer valutafonden om, at risikable virksomhedslån »er forhøjet i flere store økonomier og nærmer sig eller overstiger kriseniveauer.«

»Sårbarheden i erhvervssektoren er allerede forhøjet i flere systemisk vigtige økonomier som følge af stigende gældsbyrder og svækket betalingsevne,« fastslår IMF.

Risikabel virksomhedsgæld, som IMF kalder den, er gæld i en virksomhed, hvis indtjening ikke er høj nok til at dække renteudgifterne. Og det er den gæld, som IMF har særlig fokus på. I en situation med faldende indtjening i virksomhederne vil selskaberne få en højere gældsbyrde samtidig med, at deres markedsværdi falder. Det kan gøre det svært at komme af med gælden igen.

Flere lande som Frankrig, Spanien, USA og Storbritannien har allerede en høj andel af den såkaldte risikable virksomhedsgæld, viser IMF-rapporten.

Finanskrisen viste, at de lande, der havde en høj gearing i bank- og husholdningssektoren, oplevede en værre økonomisk nedtur efterfølgende. Og derfor er IMF bekymret for, at den høje virksomhedsgæld kan være med til at forværre de chok, der måtte komme på de finansielle markeder.

I går nedskrev IMF den globale vækst til det laveste niveau siden finanskrisen, og virksomhedernes indtjening ser ud til at komme ud af tredje kvartal med negativ vækst. Det er al sammen med til at forstærke udsigten til en økonomisk afmatning.

Meget virksomhedsgæld ligger i dag uden for bankerne og er lavet som syndikerede lån, virksomhedsobligationer og andre kreditprodukter, som både pensionsselskaber, investeringsforeninger og kapitalfonde investerer i. Og det er med til at forværre situationen, vurderer IMF, da det hurtigt kan få en rullende effekt, hvis først virksomhederne begynder at få svært ved at betale gælden.

Rapporten fra IMF peger som helhed på, at de lave renter gennem lang tid har skabt en række ubalancer i det finansielle system. Og med øget usikkerhed, pres på virksomhederne og økonomien med bl.a. en ekskalerende handelskrig, så er den finansielle risiko steget de seneste seks måneder.

Udover den høje virksomhedsgæld peger IMF også på en række andre risikofaktorer såsom, at en forhøjet risikoappetit har tvunget mange investorer over i alternative og ilikvide investeringer, som ikke er særlig transparente. Og at aktierne ser ud til at være overvurderet i bl.a. USA og Japan.

BRANCHENYT
Læs også