Finans

Handelsbanken presset af store omstruktureringer - lukker i Tyskland

Handelsbankens resultater i tredje kvartal lever ikke op til analytikernes forventninger for kvartalet. Foto: Colourbox

Ligesom tilfældet var det hos kollegaen Swedbank, var svenske Handelsbankens resultater i tredje kvartal presset af massive omkostninger, der sendte resultaterne ned i en skuffelse.

Hvor det i Swedbank var store omkostninger forbundet med særligt en hvidvasksag i Estland, handler de ekstra omkostninger i Handelsbanken om andre omstruktureringer - blandt andet skal den tyske afdeling lukkes ned, fremgår det af regnskabet for tredje kvartal.

Det har givet ekstra omkostninger på 900 mio. svenske kr. i tredje kvartal, hvor de samlede omkostninger voksede til 6282 mio. svenske kr., mens analytikerne havde ventet et niveau på 5460 mio. svenske kr., viser estimater fra Infront Data.

Det rammer også længere nede i resultatopgørelsen, hvor driftsresultatet i juli, august og september blev opgjort til 4641 mio. svenske kr. mod ventet 5258 mio. svenske kr. blandt analytikerne.

På de øvre regnskabslinjer havde Handelsbanken nettorenteindtægter på 8047 mio. svenske kr. mod ventet 8129 mio. svenske kr., mens gebyrindtægterne blev 2724 mio. svenske kr. mod ventet 2697 mio. svenske kr.

BRANCHENYT
Læs også