Finans

Konverteringer og nye kunder løfter resultat i Ringkjøbing Landbobank

Ringkjøbing Landbobank fastholder forventningerne til et basisresultat i niveauet 1125-1225 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 1125-1275 mio. kr. Foto: Ringkjøbing Landbobank.

Ringkjøbing Landbobank havde et solidt tredje kvartal, hvor basisresultatet steg 324 mio. kr. fra 263 mio. kr. i kvartalet sidste år. Det fremgår af bankens regnskab, der er offentliggjort onsdag morgen.

Nettorenterenteindtægterne steg til 294 mio. kr. fra 287 mio. kr., basisindtjeningen voksede til 538 mio. kr. i tredje kvartal i år fra 489 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år, og efter skat kunne banken præstere et overskud 275 mio. kr. mod 181 mio. kr. i tredje kvartal 2018.

- Højt aktivitetsniveau og kundetilgang påvirker resultatet positivt, skriver banken, der sidste fusionerede med Nordjysk Bank, i regnskabet.

Samtidig oplyser banken, at travlhed i hele organisationen med realkreditkonverteringer og tilgang af nye kunder er baggrunden for det gode resultat.

Men Ringkjøbing Landbobank anfører også, at det faldende renteniveau medfører et pres på bankens udlånsrenter indenfor både privat- og erhvervskundeområdet.

Det får nu banken til at indføre negative renter for privatkunder med indeståender for mere end 2 mio. kr. Har man mere end de 2 mio. kr. på kontoen, skal der betales minus 0,75 pct. i rente, skriver banken i regnskabet.

Samtidig sætter banken renten ned til 0 pct. på de kontoformer, der fortsat har en positiv rente, og for kontantindestående på pensionskontor kommer renten til ligeledes at være på 0 pct.

Ændringerne gennemføres per 1. januar, oplyser banken.

Ringkjøbing Landbobank fastholder forventningerne til et basisresultat i niveauet 1125-1225 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 1125-1275 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også