Finans

Høj gæld i virksomhederne kan ramme sikre investeringer

Over halvdelen af de virksomhedsobligationer, der klassificeres som sikre, kan ligge på vippen til en nedgradering til junk. Det kan ramme investorerne, lyder advarslen.

Flere analytikere advarer om, at en stor portion af de BBB-ratede virksomhedsobligationer har gældsniveauer, der er så høje, at de er på vippen til at blive nedgraderet til junk. En afmatning i økonomien eller indtjeningen kan vippe dem ned i skraldespanden. Grafik: Anders Thykier

Markedet for virksomhedsobligationer er femdoblet siden finanskrisen, og virksomhedsgælden er blevet så høj, at det nu bekymrer flere økonomer og analytikere.

Den lave rente har fået virksomheder til at gældsætte sig i en sådan grad, at gældsniveauerne er blevet rekordhøje. Og der skal ikke meget til, før de kan ryge ud over kanten og dermed ramme investorerne, lyder advarslen.

»Selskaberne har fået for billig funding for længe. Vi har før set, hvor hurtigt de kan skifte kreditkvalitet, og vi kan være tæt på, at det kan ske igen,« siger Morten Kongshaug, tidligere investeringsstrateg i Industriens Pension og nu partner i Copenhagen Allocation Partners.

Størstedelen af den nye gæld er udstedt som virksomhedsobligationer og har fået en BBB-rating, som er den laveste kategori i investment grade (sikre virksomhedsobligationer, red.). Det vil sige, at de klassificeres som sikre obligationer hos investeringsforeningerne, men ligger lige på grænsen til at ryge ned i junk (risikable obligationer med dårlig kreditkvalitet, red.).

Vi ser en række advarselssignaler fra flere cykliske sektorer, og jeg tror, at vi snart kommer til at revidere dem ned.

Olaf Tölke, chef for virksomhedsrating i Scope

I USA er der nu BBB-ratede virksomhedsobligationer for 2.900 mia. dollars - 19.500 mia. kr. - det er næsten fire gange så meget som for fem år siden. Det samme gør sig gældende i Europa, hvor der er BBB-obligationer for 1.050 mia. euro (7.875 mia. kr.).

Danske investorer har investeret 68 mia. kr. i virksomhedsobligationer – både investment grade og junk, viser den seneste opgørelse fra Finans Danmark.

Storbanken JP Morgan advarer i en større analyse om, at mange BBB-virksomheder har en al for høj gæld til i det hele taget at være ratet som en sikker obligation, hvilket banken tidligere på året advarede de amerikanske værdipapirmyndigheder, SEC, om.

Ryger obligationerne ud af den sikre investment grade-kategori, vil mange investeringsforeninger skulle sælge ud, og det kan blive dyrt for investorerne. Samtidig vil virksomhedernes funding-omkostninger stige, og det bliver dermed dyrere for virksomhederne at låne penge og betale af på gælden.

Rating-kategorier hos S&P

Investment grade

  • AAA (minimal kreditrisiko)
  • AA (meget lav kreditrisiko)
  • A (lav kreditrisiko)
  • BBB (moderat kreditrisiko)

High Yield (junk)

  • BB (betydelig kreditrisiko)
  • B (høj kreditrisiko)
  • CCC (meget høj kreditrisiko)
  • CC, C (tæt på konkurs med chance for genopretning)
  • DDD, DD, D (konkurs med meget lille chance for genopretning)

Ifølge det europæiske ratingbureau Scope Ratings, så oplever man allerede nu, at nogle cykliske brancher som automotiv, kemikalier og materialer får sværere ved at betale deres gæld. Dermed er de i fare for at blive nedgraderet fra BBB-kategorien.

»Vi ser en række advarselssignaler fra flere cykliske sektorer, og jeg tror, at vi snart kommer til at revidere dem ned,« siger Olaf Tölke, chef for virksomhedsrating i Scope Ratings.

Han peger på, at der blot skal en lille gnist til for at sætte gang i nedgraderingerne. Hvis afmatningen i økonomien tager til, eller indtjeningen i virksomhederne falder, så ligger mange selskaber særligt i USA på kanten til at kunne klare den høje gæld.

Vi skal for gud skyld undgå at få en afmatning i økonomien, for så kommer det her til at rulle.

Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg, Danske Bank

55 pct. af BBB-virksomheder i USA har en højere nettogæld i forhold til driftsindtjeningen, end selskaber i junk-kategorien har, viser analysen fra JP Morgan.

»Kreditkvaliteten er på flere parametre faldet til et rekordlavt niveau, og gældsfaktoren i virksomhederne er på det højeste i 17 år. Mange af dem kan være på vippen til en nedgradering,« skriver banken, der dog pointerer, at virksomhedernes betalingsevne stadig er ok, godt hjulpet af de lave renteudgifter.

Også Danske Bank er begyndt at holde øje med de mest forgældede virksomheder og anbefaler kunder at holde sig væk fra nogle virksomheder med høj gæld.

»Vi sørger for at vælge det svageste led fra. Det gælder både i high yield (junk, red.) og de svageste aktier, men også i BBB,« siger Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank.

Han mener, at mange virksomheder vil begynde at nedbringe gæld for at undgå at ryge ud af den sikre kategori, men det kan få negativ effekt på bl.a. aktierne.

»Vi skal for guds skyld undgå at få en afmatning i økonomien, for så kommer det her til at rulle,« siger Lars Skovgaard Andersen.

Læs også
Top job