Finans

Stigende gæld i virksomhederne: Sådan spotter du de faldende engle

Den eksplosive stigning i virksomhedsgælden har fået flere analytikere til at råbe vagt i gevær. Gældsbyrden kan være en bombe under økonomien, når eller hvis recessionen rammer. Allerede nu blinker lamperne på obligationsmarkedet.

Den lave rente har fået virksomhederne til at optage markant mere gæld, og det kan være med til at puste til en ny nedtur og gøre den endnu værre. For nylig konkluderede Den Internationale Valutafond, IMF, at andelen af virksomhedslån, der er i risiko for at blive misligholdt, er steget markant fra allerede høje niveauer.

Men ser man på kreditspændet, som viser det merafkast, investorer får for at påtage sig risikoen ved at investere i virksomhedsobligationer frem for sikre statsobligationer, så ligger det stadig meget lavt. Det er et udtryk for, at investorerne tager det roligt og stadig har appetit på risiko...

BRANCHENYT
Læs også