Finans

Nykredit er blevet politianmeldt

Nykredit er blevet politianmeldt af Finanstilsynet for markedsmisbrug.

Foto: Håkan Dahlström

Nykredit er blevet meldt til politiet af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at Nykredit har brudt markedsmisbrugsforordningen, oplyser Nykredit i en mail til Finans.

Sagen drejer sig ifølge Nykredit om handler med to specifikke aktier, hvor tilsynet i ni tilfælde har vurderet, at en medarbejder fra Nykredit Markets har udvist mistænkelig adfærd.

»Det er Finanstilsynets opfattelse, at medarbejderen i de tilfælde indlagde ordrer på Nasdaq Copenhagen på en måde, der fik en market maker-algoritme til at forhøje kurserne. Herefter annullerede medarbejderen i hvert af de ni tilfælde sin senest indlagte købsordre for efterfølgende at gennemføre en salgsordre på samme kurs som den netop annullerede købsordre,« skriver Nykredit.

Nykredit skriver videre, at det er Finanstilsynets opfattelse, at den pågældende medarbejder sendte ordrer til fondsbørsen for at få algoritmen til at reagere. Tilsynet mener, at medarbejderen efterfølgende udnyttede reaktionen fra algoritmen til at opnå en økonomisk fordel på 4.425 kr. til Nykredit Bank.

»Det er et problem for markedets integritet, hvis der indlægges ordrer uden et reelt ønske om at handle. De øvrige markedsaktører vil i givet fald stå over for et misvisende billede af udbud og efterspørgsel, hvilket kan påvirke kursen og skabe mistillid til markedet,« skriver tilsynet.

Nykredit mener ikke, at loven er blevet brudt.

»En grundlæggende forudsætning for et lovbrud er, at medarbejderen, der indlagde ordrerne, vidste, at der på de to pågældende aktier var tilknyttet en market maker-algoritme. Dette vidste medarbejderen ikke og kan således ikke have haft til hensigt at udnytte algoritmen,« skriver Nykredit, der henviser til, at det ikke var offentliggjort, at der var en market maker-ordning.

»Samtidig reagerede algoritmen i lange perioder ikke på en måde, der gav medarbejderen mulighed for at gennemskue, at den eksisterede. Endelig har det sandsynligheden imod sig, at en medarbejder i Nykredit Bank bevidst ville vælge at overtræde reglerne for markedsmisbrug for at sikre Nykredit Bank en gevinst på samlet 4.425 kr. Nykredit Bank ser frem til at forklare sagens detaljer for politiet,« skriver Nykredit.

BRANCHENYT
Læs også