Finans

Overskuddet falder: Danske Bank sænker ambitionerne

Danske Bank er kommet igennem de første ni måneder af året med et lavere overskud.

Interview med Danske Banks nye direktør, holandske Chris Vogelzang. Foto: Jens Dresling

Landets største bank tjener færre penge end tidligere, og Danske Bank har nu samtidig skruet ned for ambitionerne. I regnskabet for tredje kvartal, hvor resultatet dykkede med 14 pct., har Danske Bank nemlig offentliggjort sit nye mål for egenkapitalforrentningen.

Danske Bank sigter frem mod 2023 mod en egenkapitalforrentning på 9-10. Tidligere har banken haft en ambition om en egenkapitalforrentning på mindst 12,5 pct., og den blev efterfølgende ændret til, at banken skulle være i top tre blandt de nordiske storbanker, når man ser på den del af forretningen.

Banken kommer dog ikke i nærheden af den nye målsætning i 2020. For at nå sine øvrige målsætninger frem mod 2023 vil banken nemlig »investere betydeligt i yderligere digitalisering af kerneprocesser på tværs af banken og omfattende forenkling af produkter, drift og processer«, og derfor venter banken en egenkapitalforrentning på 5-6 pct. i 2020.

»Vi har en god underliggende forretning med høj kundeaktivitet og udlånsvækst, men alt i alt er vores performance under pres. Vi præsenterer derfor i dag en række nye, ambitiøse målsætninger for 2023 og hovedelementerne i den plan, som skal gøre os i stand til at levere på dem. Gennem stram omkostningsstyring, markante investeringer i digitalisering og i vores organisation samt disciplineret eksekvering af vores strategi arbejder vi målrettet på at blive en endnu bedre bank for alle vores interessenter: kunder, medarbejdere, samfundet og aktionærer,« udtaler Chris Vogelzang, der er adm. direktør i Danske Bank, i forbindelse med regnskabet.

Danske Bank har følgende målsætninger frem mod 2023:

  • Banken skal gennemsnitligt ligge i top to på kundetilfredshed på alle områder.
  • Over 90 pct. af vores medarbejdere skal være ”engaged” (Målt i medarbejdertilfredshedsindeks).
  • Banken skal drive virksomhed på en bæredygtig, etisk og transparent måde og måle sine fremskridt på syv identificerede fokusområder.
  • Banken skal nå en egenkapitalforrentning på 9-10 pct. og en omkostningsprocent i den lave ende af 50´erne ved løbende at forbedre rentabilitetsniveauet. Uændret udbyttepolitik på 40-60 pct.

I årets første ni måneder er nettorenteindtægterne og handelsindtægterne faldet i Danske Bank. Omvendt er gebyrindtægterne steget. Men ikke nok til at kompensere for faldet på de andre to poster, og derfor ligger bankens samlede indtægter 2 pct. under samme periode i fjor.

Det er mindre end resultatet efter skat, som dykkede med 14 pct. i årets første ni måneder. Fra 11.680 mio. kr. i 2018 til 10.031 mio. kr. i indeværende år.

»De første ni måneder af 2019 var præget af udfordrende renteniveauer og marginaler samt et højere niveau for nedskrivninger og stigende omkostninger, særligt til compliance-aktiviteter,« lyder det fra Chris Vogelzang.

BRANCHENYT
Læs også