Finans

Investorer køber risikable banklån i Sydeuropa i jagten på afkast

De sydeuropæiske banker er godt i gang med at skille sig af med deres dårlige lån. De sælges i stedet til sultne investorer og pensionskasser i bl.a. Danmark, og markedet stiger kraftigt. Men det kan være risikabelt, lyder det fra flere fronter.

En af de banker, der har solgt en masse dårlige lån fra, er italienske UniCredit. I 2017 solgte den misligholdte lån for 17,7 mia. euro til bl.a. kapitalforvalteren Pimco. Foto: AP/Luca Bruno

Flere investorer kaster sig over dårlige banklån fra Sydeuropa, hvor bankerne presses til at skille sig af med store mængder af misligholdte lån.

Alene i første halvår har bankerne frasolgt dårlige lån for omkring 380 mia. kr. De dårlige lån – også kaldet non-performing-loans (NPL) – er blevet omdannet til strukturerede investeringsprodukter og derefter solgt videre til investorer verden over.

Mange af de dårlige lån fra primært Italien, Spanien og Portugal ender hos store investeringshuse som Pimco, Fortress og Cerberus. Sidstnævnte opererer også i Danmark og er en af de største europæiske investorer i NPL-markedet.

Men også danske pensionskasser er aftagere af de dårlige lån.

Der findes ikke en samlet opgørelse over, hvor mange penge danske investorer har investeret i NPL, »men der ligger helt sikkert mange i de danske pensionskasser,« fortæller Kristian Brinch Hansen, obligationschef i fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed. Bl.a. bekræfter danske AP Pension, at man har investeret i NPL via private equity-fonde.

Risiciene er der stadig, og om vi står bedre i en krisesituation, er svær at bedømme.

Maria Turbica Manrique, senioranalytiker hos Moody's

Men det er ikke uden risici, lyder det fra eksperter.

»Gælden er blevet flyttet, sådan at den går ned andre steder end i bankerne. Hvis de her produkter (NPL, red.) begynder at underperforme, så vil pensionskasserne agere som en samlet gruppe og begynde at sælge ud. Så ruller snebolden, og så styrter det,« siger Morten Kongshaug, tidligere investeringsstrateg hos Industriens Pension og nu partner i Copenhagen Allocation Partners.

Han peger på, at det under finanskrisen var bankerne, der tog tabene. Denne gang vil det være investorerne, der må betale, hvis eller når en ny krise kommer.

»Min bekymring går på, at der på et eller andet tidspunkt kommer en nedtur, og så er gæld et problem, for gælden har vokset sig meget større end før finanskrisen. Og så forstærkes nedturen,« siger Morten Kongshaug.

Også hos kreditvurderingsbureauet Moody’s mener man, at der er risici forbundet med låneprodukterne, selvom det i første omgang er godt for det finansielle system, at de dårlige lån flyttes ud af bankerne og spredes hos investorer, så der er flere til at bære byrden.

»Fra bankernes side er det godt at komme af med noget af gælden, men det er klart, at der kan komme tab på NPL-produkterne afhængig af, hvilken eksponering produktet har,« lyder det fra Maria Turbica Manrique, senioranalytiker hos Moody’s Investors Service, der er med til at give rating til de nye investeringsprodukter, når bankerne sælger låneporteføljer fra.

NPL er lån, hvor låntager har misligholdt sin betaling over 90 dage, og som banken har opgivet at få fuldt ud tilbage. Banken sælger derefter sin låneportefølje til investorer via et bureau, der både vurderer pris og tilbagebetalingsmuligheder.

Investorerne køber så produktet til en pris, der kan ligge 70-75 pct. under hovedstolen i forventning om, at man kan få mere tilbage. Gevinsten kommer ved, at ejendomme eller andre aktiver bag sælges, eller hvis skyldneren ender med at betale en del af lånet tilbage.

Investering i lån
  • Non-performing-loans (NPL) er lån, hvor låntager har misligholdt sin betaling over 90 dage, og som banken har opgivet at få fuldt ud tilbage.
  • Gennem forskellige statsstøttede programmer i bl.a. Portugal, Spanien og Italien har mange banker, der ligger inde med store andele af NPL, solgt porteføljerne fra.
  • Banken aftaler med en investor og et kreditservicebureau at omdanne porteføljen til strukturerede investeringsprodukter. Nogle er med sikkerhed som f.eks. pant i ejendomme. Resten er usikrede.
  • Ratingbureauer giver produktet en rating ud fra kreditkvaliteten, der afhænger af mange faktorer, såsom hvilket aktiv lånet bunder i - f.eks. små eller store ejendomme - og på hvilket marked.
  • Investorer, som typisk er store kapitalforvaltere, køber produktet til en rabatpris på 25-30 pct. af hovedstolen.
  • Den typiske tilbagebetaling består af provenuet ved salg af ejendomme ved f.eks. tvangsauktion, men det kan også være løbende betalinger, hvis skyldneren ender med at betale noget af lånet tilbage.
  • Investering i gældsprodukter er steget kraftigt i takt med, at flere virksomheder låner penge på det private investeringsmarked, samt at renten har været negativ eller lav på andre investeringsområder.

Men investorerne påtager sig også risikoen.

»Risiciene er der stadig, og om vi står bedre i en ny krisesituation, er svært at bedømme. Det afhænger af, hvilket marked lånene bunder i, og hvor billigt man har fået produktet,« siger Maria Turbica Manrique.

Hun peger på, at NPL-produkter på det portugisiske marked har klaret sig nogenlunde, fordi huspriserne er steget kraftigt i Portugal. Til gengæld advarer hun mere mod Italien, da både boligmarkedet og økonomien klarer sig skidt.

Ifølge den seneste opgørelse fra Moody’s har 9 ud af 14 italienske NPL-produkter fra 2017 og 2018 klaret sig dårligere end forventet. De resterende fem har klaret sig bedre.

Hvis de her produkter begynder at underperforme, så vil pensionskasserne agere som en samlet gruppe og begynde at sælge ud. Så ruller snebolden, og så styrter det.

Morten Kongshaug, partner i Copenhagen Allocation Partners

Siden finanskrisen har myndigheder i særligt Sydeuropa haft fokus på, at bankerne skulle reducere deres eksponering i misligholdte lån, og det kan godt vise sig at være en fordel for investorerne, mener Kristian Brinch Hansen

»Det kan godt være en god idé som investor, fordi bankerne i øjeblikket er tvunget til at sælge ud, hvilket kan give en rabat,« siger Kristian Brinch Hansen.

Maria Turbica Manrique påpeger dog, at man som investor skal have en meget lang tidshorisont og kunne vente på, at boligmarkedet eller økonomien i det marked, der ligger bag lånene, stiger igen.

Ifølge kreditserviceselskabet EOS var 2018 rekordåret for salg af NPL-produkter til en værdi af 204 mia. euro. Op fra 100 mia. euro i 2014.

BRANCHENYT
Læs også