Finans

Lollands Bank: Fastholder estimat efter tilfredsstillende resultat

Foto: Google screendump

Lollands Bank kom gennem årets første ni måneder med et overskud på 53 mio. kr. før skat sammenlignet med et overskud før skat på 71,7 mio. kr. i samme periode sidste år.

Og det finder bestyrelsen i banken "meget tilfredsstillende", skriver den i onsdagens regnskabsmeddelelse.

- Når der ses bort fra en række enkeltstående forhold specielt i 2018 er resultatet før og efter skat stort set på niveau med den tilsvarende periode i 2018, konstaterer bestyrelsen.

På den baggrund fastholder banken forventningerne om, at hele 2019 vil give et overskud før skat på 60-65 mio. kr.

Basisindtjeningen for tredje kvartal 2019 faldt 2,6 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2018. Det skyldes blandt andet, at kvartalet i år er belastet af store moderniseringsudgifter af bankens domicilejendom i Nakskov.

Nedskrivningerne på udlån er bogført med 6,0 mio. kr. ved udgangen af perioden mod sidste års samlede tilbageførsel på 3,9 mio. kr.

Tabel for Lollands Banks regnskab for tredje kvartal af 2019:

Lollands Banks forventninger til 2019:

Læs også