Finans

Kreditbanken: Fastholder prognose trods bedre resultater end ventet

Kreditbanken, der driver lokalbank fra afdelinger i Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder, leverede et overskud i årets første ni måneder, der var over bankens oprindelige forventninger.

Det skriver banken i sit regnskab for perioden, der er offentliggjort onsdag eftermiddag.

- Det afspejler blandet andet et ekstraordinært højt aktivitetsniveau på især boligområdet, at bankens kursreguleringer ligger over det budgetterede, og at nedskrivninger på udlån ligger markant under bankens hidtidige forventningsniveau, skriver Kreditbanken.

Derfor er der ikke behov for at foretage de budgetterede nedskrivninger, men i stedet har banken kunnet tilbageføre tidligere hensættelser.

Kreditbanken fastholder dog alligevel forventningerne til hele året om et resultat før skat i niveauet 90-110 mio. kr.

Netto rente- og gebyrindtægterne steg i de første ni måneder af året med 14,2 mio. kr. til 133,7 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Der er samtidig positive kursreguleringer på 10,4 mio. kr. og en indtægt på kontoen for nedskrivninger på udlån på 11,1 mio. kr.

Det mere end kompenserer for en stigning i udgifterne til personale og administration på 4,6 mio. kr. til 72,8 mio. kr.

Stigningen her kan især henføres til løn til medarbejdere og til it-udgifter, oplyser Kreditbanken.

Kursreguleringerne faldt dog fra 32,1 mio. kr. i de første ni måneder af 2018, og det skyldtes, at banken i første til tredje kvartal 2018 fik to ekstraordinære kursgevinster på sammenlagt 24 mio. kr., og at der i tredje kvartal 2019 blot er indregnet en ekstraordinær kursgevinst på 7,1 mio. kr.

Tabel over Kreditbankens regnskab for de første ni måneder af 2019:

Kreditbankens forventninger til 2019:

BRANCHENYT
Læs også