Finans

Banker klar til klimakamp: Grønne kunder har udsigt til billigere lån

Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Finans Danmark skal gøre finanssektoren til en af verdens grønneste.

Anders Eldrup (tv.) og Michael Rasmussen (th.) står sammen om at gøre de danske banker grønne. Eldrup har sammen med 21 andre eksperter udarbejdet 20 grønne anbefalinger, og Nykredit-direktøren Michael Rasmussen, Finans Danmarks formand, garanterer, at de i vid udstrækning vil blive fulgt. Foto: Stine Bidstrup

I fremtiden skal bankkunders klimabelastning være med til at afgøre, hvor attraktive lån de kan få. Det er udmeldingen fra en arbejdsgruppe under brancheforeningen Finans Danmark, der mandag præsenterer 20 anbefalinger, som skal gøre de danske banker til nogle af verdens grønneste.

Bankerne skal i vidt omfang tilbyde attraktive lån og investeringsprodukter til bæredygtige aktiviteter, lyder en af anbefalingerne. Dermed ser bankkunderne ind i en virkelighed, hvor man efter alt at dømme slipper billigere, hvis man låner til f.eks. grønne biler og boliger.

»Hvis man køber en bæredygtig bil, kan man formentlig få et lån på bedre vilkår, fordi banken er bedre dækket ind. Hvis man låner penge til at energirenovere huset, er formodningen, at værdien af huset holder sig bedre, hvilket kan ses i lånevilkårene,« siger Anders Eldrup, formand for arbejdsgruppen Forum for Bæredygtig Finans.

Tanken er, at bankerne skal flytte kundernes investeringer og udlån til mere bæredygtige aktiviteter. Inden udgangen af 2021 skal de enkelte banker levere konkrete mål for, hvordan de vil reducere deres CO2-påvirkning.

Ifølge Anders Eldrup har både kunderne, banken og samfundet fordel af, at kunderne presses i grøn retning:

»Logikken fra et pengeinstitut vil jo være, at man dels gerne vil skubbe på den bæredygtige udvikling og dels gerne vil have pengene kanaliseret hen, hvor pantet bevarer sin værdi bedst.«

Man skal passe på, at man ikke i sin higen efter at støtte noget grønt kommer til at støtte det, som ikke er økonomisk bæredygtigt, til skade for kunderne.

Lars Krull, seniorrådgiver på Aalborg Universitet

Finans Danmarks formand, Nykredit-direktør Michael Rasmussen, siger, at det må være op til de enkelte institutter at finde ud af, om de grønne kunder skal kunne låne billigere end andre.

»Vi har som banker og realkreditinstitutter en meget central rolle, og det betyder, at vi har muligheden for at sætte noget mere fart på den nødvendige grønne omstilling og sørge for, at pengene løber i den rigtige retning,« siger Michael Rasmussen.

En bankekspert advarer:

»Man skal passe på, at man ikke i sin higen efter at støtte noget grønt kommer til at støtte det, som ikke er økonomisk bæredygtigt,« siger Lars Krull, seniorrådgiver på Aalborg Universitet.

Erhvervsminister Simon Kollerup roser udspillet:

»Det her forslag er ét skridt på vejen, og vi skal tage mange flere i fællesskab.«

BRANCHENYT
Læs også