Finans

Bankdirektører freder realkreditlånene - skal ikke finansiere klimaplan

Boligejere kan ånde lettet op, selvom deres hus eller lejlighed har en dårlig energimærkning.

Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, vil ikke straffe sine kunder bosiddende i boliger med dårlige energimærkninger med højere bidragssatser. Foto: Lars Krabbe

Selvom bankernes klimaaftryk skal mindskes gevaldigt, vil de ikke være med til at straffe boligejere, som bor i gamle og ikke særlig CO2-venlige ejendomme.

Det står klart oven på Finans Danmarks traditionsrige årsmøde, som løb af stablen i Skuespilhuset i indre København mandag.

Bankernes klimaindsats stod øverst på dagsordenen under årsmødet. Men selv om ejendomme står for 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug, er der ingen planer om at hæve bidragssatsen på lån til boliger med dårlig energimærkning.

»Den danske realkreditmodel fungerer ikke sådan, at vi går ind og differentierer priserne på produktet. Der er noget solidarisk over, at prisen er ens for alle. Det er jeg tilhænger af,« siger Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank.

Han understreger dog, at banker og realkreditinstitutter godt kan forskelsbehandle kunderne på anden vis for at hjælpe dem i en mere klimavenlig retning.

»Vi kan jo beslutte, at vi ikke vil belåne helt op til grænsen af det tilladte (80 pct. af boligens værdi, red.). Det kan godt tænkes,« siger Anders Dam med henvisning til, at prisen på en bolig kan falde, hvis den har et markant dårligere energimærke end andre boliger.

Danske Banks boligkunder kan ligeledes roligt sove trygt om natten.

»Der er ikke noget, der handler om at straffe nogen. Det er et spørgsmål om at sikre nogle muligheder for dem, der gerne vil være med til at skubbe til den grønne omstilling,«.siger Jacob Aarup-Andersen, der er finansdirektør i Danske Bank og næstformand i Finans Danmark.

Billige lån til energiforbedringer er vejen frem. Det er set før, og det har altid været en succes.

Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet

En bankekspert roser bankerne for ikke at pille ved bidragssatserne på danskernes realkreditlån.

»Det er en klog beslutning, for man risikerer at sætte hele den velkendte soliditet i sektorens realkreditserier over styr, hvis man på den måde differentierer bidragssatserne ud fra boligers CO2-udledning,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Brancheorganisationen Finans Danmark offentliggjorde mandag beregninger, som anslår, at der i alt skal investeres ca. 440 mia. kr. frem mod 2030, hvis det skal lykkes at reducere CO2-udslippet med 70 pct. Heraf forventer Finans Danmark, at 300 mia. kr. skal komme fra bankernes udlån.

Danske Bank regner ikke med, at det er for stor en mundfuld for finanssektoren.

»Jeg tror, at det kommer helt naturligt,« siger Jacob Aarup-Andersen, der ikke ser et behov for billige slagtilbud for at lokke kunderne i en grøn retning.

»Jeg tror i høj grad, det kommer til at handle om at skabe innovative produkter, som passer til omstillingen. Det er ikke en debat om priser. Et godt eksempel er grønne realkreditlån (hvor der er en lille rabat, som er markedsbestemt, red.),« siger han.

Bankernes grønne dagsorden er blevet sat af en arbejdsgruppe, der under Finans Danmark er komme med 20 grønne anbefalinger til finanssektoren.

En af anbefalingerne går på, at Finans Danmarks medlemmer skal tilbyde attraktive låne- og investeringsprodukter til bæredygtige aktiviteter. En anden anbefaling går specifikt på, at banker og realkreditinstitutter skal udvikle lån, der kan anspore både private boligejere og virksomheder til at energiforbedre deres ejendomme.

Flere banker er da også allerede i markedet med billigere lån til klimaforbedringer på ejendommene. Det gælder bl.a. i Jyske Bank.

Netop den form for grønne tilbud er også med i overvejelserne hos lokalbankernes formand Claus E. Pedersen, der er adm. direktør i Den Jyske Sparekasse.

»Den energieffektive kunde får i forvejen en gevinst på energiforbruget, men vi kunne medvirke ved at lave nogle energilån, som kunne få renovering af boligmassen til at gå hurtigere,« siger han.

Og det er lige præcis den vej, som bankerne bør gå, hvis det står til Lars Krull.

»Billige lån til energiforbedringer er vejen frem. Det er set før, og det har altid været en succes. Her kunne staten også hjælpe til ved at subsidiere såkaldte grønne lån,« siger Lars Krull.

BRANCHENYT
Læs også