Finans

Danske Bank opjusterer for anden gang på fire dage

Danske Bank opjusterer for anden gang på få dage forventningerne til årets resultat.

Foto: Gregers Tycho

Få dage efter den seneste opjustering skruer Danske Bank igen forventningerne op til årets resultat. Nu forventer banken, at bundlinjen efter skat vil vise et plus på 15 mia. kr.

Den 2. december opjusterede Danske Bank ellers forventningerne første gang. Banken så årets resultat lande i midten af spændet på 13-15 mia. kr. mod tidligere i den lave ende af spændet.

Men nu – kun fire dage efter – ser Danske Bank sig nødsaget til at opjustere igen.

»På baggrund af en række ekstraordinære forhold vedrørende skat, den årlige test af goodwill for værdiforringelse samt andre forhold, der alle påvirker resultatet efter skat i fjerde kvartal 2019, opjusterer vi forventningerne for 2019,« oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

»Nu forventer vi et resultat efter skat på omkring 15 mia. kr.,« skriver banken.

Det er en række ekstraordinære forhold, der får bankens ledelse til at opjustere.

Danske Bank har de seneste 10 år deltaget i en international sambeskatningsordning, som banken nu trækker sig fra. Det betyder, at en hensættelse, der tidligere er indregnet som udskudt skat, nu tilbageføres, hvilket vil påvirke bundlinjen positivt med ca. 5,2 mia. kr.

Samtidig indregner banken nu også en række andre faktorer i forventningerne, der trækker regnskabet i en mere negativ retning.

Danske Bank foretager bl.a. en hensættelse af udskudt skat, hvilket vil påvirke årets regnskab negativt med 1,1 mia. kr.

Samtidig nedskriver Danske Bank goodwill og andre immaterielle aktiver for 2,0 mia. kr. og forventer også ekstraordinære nedskrivninger for 0,4 mia. kr. på bankens låneportefølje.

Også en stigning på 1 mia. kr. på driftsomkostningerne påvirker årets resultat negativt.

Danske Bank oplyser, at »nettoeffekten af de ekstraordinære forhold forventes at være ca. 1,1 mia. kr.«

BRANCHENYT
Læs også