Finans

Fagbevægelsen kritiserer politikernes valg af ATP til at stå for seniorpension

ATP har ikke ønsket at adminstrere seniorpension, men det kommer pensionsgiganten til alligevel. Fagbevægelsen er kritisk.

FH-formand Lizette Risgaard er dybt uenig med det politiske flertal, der har besluttet at lade ATP stå for ordningen med seniorpension. Foto: Nicolai Lorenzen

Det er en fejl, at et politisk flertal har besluttet at lade pensionsgiganten ATP stå for den nye seniorpension.

Det mener FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, som ikke lægger skjul på, at andre er bedre til at varetage den opgave.

Seniorpension er en ordning, der skal sikre, at nedslidte danskere kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

»Det er ikke nogen god ide, at ATP pålægges opgaven at administrere seniorpensionsordningen. Folk, der har brug for seniorpension, bør vurderes af fagpersoner på de socialmedicinske klinikker i regionerne,« udtaler Lizette Risgaard, formand for FH, i en pressemeddelelse.

Hun er derudover bestyrelsesmedlem i ATP, hvis formand, Torben M. Andersen, i et brev sendt til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard direkte har fastslået, at det vil være »stærkt uhensigtsmæssigt« at placere administrationen af ordningen hos ATP.

Alligevel har forligspartierne bag seniorpensionen i dag offentliggjort, at en ny selvstændig myndighed under ATP fra den 1. januar 2021 skal administrere og tilkende seniorpension. Indtil da skal kommunerne administrere ordningen.

En løsning, som ikke falder i god jord hos FH, der ønsker en »nem og ubureaukratisk model med de socialmedicinske klinikker som omdrejningspunkt,« som organisationen skriver i pressemeddelelsen.

»Jeg er skeptisk overfor, at én central myndighed skal afgøre borgernes ansøgninger om seniorpension, hvis ikke der gives et kvalificeret fagligt bidrag fra de socialmedicinske centre,« siger Lizette Risgaard.

Ifølge FH bør udvalgte a-kasser overtage myndighedsopgaven i samarbejde med de socialmedicinske centre.

»Jeg er ærgerlig over, at forligspartierne har valgt en dyrere og dårligere løsning i stedet for en billigere, bedre og mere borgervenlig model i regi af a-kasserne,« siger Lizette Risgaard.

Der lyder anderledes positive toner fra de politikere, der har besluttet at lade ATP stå for opgaven.

»Jeg er glad for, at vi nu har fundet en permanent løsning for administrationen af seniorpension, hvor vi giver ATP et år til at etablere den nye myndighed. Det skal bane vejen for, at borgere uanset, hvor de bor, bliver behandlet ens. Indtil den myndighed er på plads, har jeg fuld tiltro til, at kommunerne vil sørge for, at borgere med væsentlig nedsat arbejdsevne og som opfylder kravene får tilkendt seniorpension,« siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Venstre er også glad for den nye model.

»Det har været afgørende for Venstre, at det bliver en ny landsdækkende myndighed, der skal stå for tilkendelse af seniorpension. Det sikrer, at det ikke er postnummeret, der afgør, om man får tilkendt en seniorpension. Dermed sikrer vi en ensartet tilkendelse på tværs af hele landet,« siger beskæftigelsesordfører Hans Andersen.

BRANCHENYT
Læs også