Finans

Danske Andelskassers Bank får røffel af Finanstilsynet

Danske Andelskassers Banks filial, Havnegade 6, Aarhus. Foto: Carsten Andreasen

En inspektion i september i år som opfølgning på seneste inspektion i januar og februar i 2018 viser, at Danske Andelskassers Bank (DAB) "fortsat har en høj risikoappetit og væsentlige mangler i kreditstyringen".

Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.

Tilsynet fandt også et stort antal fravigelser på kreditpolitikken, også på projektfinansieringsområdet, som ifølge tilsynet er et særligt risikofyldt område.

Finanstilsynet gennemgik i forbindelse med inspektionen 110 udlån, svarende til 11,1 pct. af bankens udlån per den 31. marts 2019.

Der blev fundet grundlag for at nedklassificere 21 af de 110 gennemgåede udlån til en ringere bonitet, hvilket svarer til cirka 19 pct. af de gennemgåede udlån, og til over 40 pct. af de gennemgåede udlån målt på volumen, hvilket ifølge tilsynet er en høj andel.

Banken fik i forbindelse med kreditgennemgangen påbud om at øge nedskrivningerne med 3,5 mio. kr.

Inspektionen viste også, at "bankens forretningsmodel er udfordret i det nuværende rentemiljø med en beskeden basisindtjening og et højere nedskrivningsniveau end gennemsnittet for gruppe 3-banker".

- Bankens høje risikoappetit, dårlige kreditstyring og manglende kendskab til dens kunder udgør en risiko for banken", skriver tilsynet, der anbefaler, at banken sænker risikovilligheden frem til, at kreditstyringen er styrket.

Bankens solvensbehov øges med 1,6 procentpoint som følge af inspektionen.

Tilsynet forklarer ændringen med et forøget tillæg for store kunder med finansielle problemer, en justering af opgørelsen af branchekoncentration samt et tillæg for operationelle risici, som primært kan henføres til bankens utilstrækkelige styring på kreditområdet.

BRANCHENYT
Læs også