Finans

Vestjysk Bank indfører negative renter for indlån

De fleste store danske banker har indført betaling for at have penge stående i banken. Nu indfører Vestjysk Bank også negative renter.

Foto: Per Folkver Foto: Per Folkver

Som konsekvens af det historisk lave renteniveau har flere danske pengeinstitutter gennem de seneste måneder sænket renterne og indført negative indlånsrenter for privatkunder. Det får Vestjysk Bank til at følge trop.

Rentesænkningen, der gennemføres i henholdsvis februar og marts 2020, er afhængig af en række faktorer, herunder kundens alder, kontotype, indlånets størrelse, og om kunden har sin Nemkonto i banken eller ej.

- Overordnet sænkes renten til minus 0,75 pct. årligt for den del af en kundes indlån i frie midler, der overstiger 500.000 kr., hvis kunden er over 18 år og har sin Nemkonto i Vestjysk Bank. Har man ikke sin Nemkonto i banken, betales en rente på minus 0,75 pct. årligt af hele indeståendet., oplyser banken.

Den samme negative rente gives også til pensionskonti og aktiesparekonti på den del af indlånet, som overstiger 10.000 kr., og som ikke er investeret.

Derimod friholdes en række konti herunder pensionspuljer, børne- og børnebørnsopsparinger samt bolig- og uddannelsesopsparinger.

Læs også