Finans

Flere pensionsselskaber vil bekæmpe »underminerende« skattefifleri

11 danske pensionsselskaber bakker nu op om det skattekodeks, »der skal påvirke skatteadfærden i både Danmark og på internationalt plan«.

11 pensionsselskaber med en samlet formue på mere end 2.500 mia. kr. danner nu fælles front mod skattefifleri. Foto: Bax Lindhardt

Kredsen af danske pensionsselskaber, som vil skrue bissen på over for skattefifleri, er blevet større. Syv pensionsselskaber har således tilsluttet sig det skattekodeks, som ATP, Industriens Pension, Pension Danmark og PFA, blev enige om i august sidste år.

Det er AP Pension, Lægernes Pension, MP Pension, Pensam, PBU, P+ samt Velliv, der har tilsluttet sig skatteprincipperne Principperne har til formål at »sikre ansvarlig skatteadfærd, når der foretages unoterede investeringer gennem eksterne forvaltere«, og pensionsselskaberne håber, at skattekodekset vil påvirke skatteadfæren i Danmark og udlandet.

»Når vi står sammen i branchen, kan vi gøre en større forskel for at påvirke udviklingen. Vi forventer, at samarbejdet om ansvarlig skattepraksis vil styrke vores dialog med eksterne forvaltere, så det i højere grad er muligt at undgå aggressiv skatteplanlægning og fremme skattemæssig transparens i investeringer. Vi håber, at de fælles principper udvikler sig til en egentlig branchestandard,« lyder det fra topcheferne i de fire pensionsselskaber, som skabte det nye skattekodeks.

»Investorerne accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning,« lyder det i kodekset, hvor aggressiv skatteplanlægning er defineret som »udnyttelse af teknikaliteter i et skattesystem eller af inkonsistens imellem flere skattesystemer med henblik på at reducere skatteforpligtelser.«

De 11 selskaber, som har tilsluttet sig skattekodekset, har samlet en formue under forvaltning på mere end 2.500 mia. kr.

»Skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning underminerer en hensigtsmæssig fordeling af værdierne og modarbejder intentionerne bag FN’s verdensmål. Derfor skal det bekæmpes. Vi tilslutter os principperne i håb om, at den brede opbakning sender et stærkt signal til omverdenen og giver større gennemslagskraft overfor aggressiv skatteplanlægning,« lyder det fra cheferne i de syv pensionsselskaber, som har tilsluttet sig skatteprincipperne.

BRANCHENYT
Læs også