Finans

Myndigheder får rekordmange advarsler om mulig hvidvask

Samtidig med at flere bankansatte er sat til at arbejde med hvidvask, er antallet af underretninger steget.

Bankernes fokus på hvidvask har været stigende over en årrække, og det var også tilfældet sidste år.

Her sendte de danske pengeinstitutter 41.000 underretninger til Søik, populært kaldet Bagmandspolitiet, med konkret mistanke om aktivitet, der enten var relateret til hvidvask eller terrorfinansiering.

Det var en stigning på 55 procent i forhold til året før. Det er samtidig det største antal underretninger nogensinde.

Det oplyser interesseorganisationen Finans Danmark i en pressemeddelelse.

Antallet af underretninger har været stigende, i takt med at bankerne også har sat flere medarbejdere til at koncentrere sig fuldt ud om hvidvask.

Mod slutningen af sidste år arbejdede mindst 4300 medarbejdere alene med hvidvask og compliance - at regler og love bliver overholdt. Det var 1200 flere ansatte end året før.

- Bankerne har fuld fokus på det her problem. Og det er klart, at det fører til flere underretninger, når så mange medarbejdere er beskæftiget med det.

- Men vi ved også fra tidligere tilbagemeldinger fra Søik, at underretningerne generelt er velkvalificerede, og at antallet i store træk afspejler lovgivningens krav til hvornår, der indberettes. Bankerne underretter ikke for underretningens skyld, siger Ulrik Nødgaard, direktør i Finans Danmark.

BRANCHENYT
Læs også