Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Revisionsgiganten Ernst & Young indbringes for Revisornævnet i Danske Banks hvidvasksag

Revisornævnet skal nu vurdere Ernst & Youngs arbejde med Danske Banks 2014-regnskab.

Hvidvask i Danske Bank
Erhvervsstyrelsen indbringer revisionshuset EY for Revisornævnet i sagen om hvidvask i Danske Bank. Foto: AP/Peter Steffen.

Erhvervsstyrelsen indbringer revisionsfirmaet Ernst & Young (EY) for Revisornævnet i Danske Banks estiske hvidvasksag.

I forvejen har styrelsen anmeldt revisionsfirmaet til bagmandspolitiet, men nu skal Revisornævnet også afgøre, om EY har overtrådt revisorloven.

Ifølge Erhvervsstyrelsen har to revisorer fra EY, der reviderede Danske Banks regnskab for 2014, ikke overholdt god revisorskik.

Erhvervsstyrelsen igangsatte en undersøgelse af EY's revisionsarbejde med to spor, efter at advokatfirmaet Bruun & Hjejle på opdrag af Danske Bank offentliggjorde en rapport om hvidvasksagen i 2018.

Det ene spor blev udført af Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn og førte til, at EY den 11. april sidste år blev anmeldt til bagmandspolitiet. Det andet spor om tilsynet med revisorerne fører nu til en indbringelse for Revisornævnet.

»Erhvervsstyrelsen har konstateret, at revisorerne ikke har dokumenteret, at der på baggrund af konklusionerne i to rapporter vedrørende bankens estiske filial blev udført tilstrækkelige revisionshandlinger med henblik på at vurdere rapporternes betydning for revisionsopgaven og den afgivne revisionspåtegning,« skriver Erhvervsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Vi er fundamentalt uenige i kritikpunkterne, som vedrører dokumentationen af forskellige forhold.

Torben Bender, adm. direktør i EY

Derudover konstaterer styrelsen, at revisorerne ikke har dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen af goodwill i Danske Banks filial i Estland.

EY har respekt for ønsket om at komme til bunds i sagen, oplyser adm. direktør Torben Bender.

»Vi mener, at vi har udført revisionen korrekt og i overensstemmelse med det for 2014 gældende regelsæt og god revisorskik,« siger han.

Ifølge EY har Erhvervsstyrelsen ikke udtrykt kritik eller påpeget fejl og mangler i Danske Banks årsregnskab, revisionspåtegningerne eller i EY’s rapportering i revisionsprotokollater til Danske Banks bestyrelse og revisionsudvalg.

»Vi er fundamentalt uenige i kritikpunkterne, som vedrører dokumentationen af forskellige forhold, og vi vil på det kraftigste forsvare os mod kritikken, når sagen skal vurderes i Revisornævnet,« siger Torben Bender.

BRANCHENYT
Læs også