Finans

Chris Vogelzang forsvarer, at fem ud af syv direktionsmedlemmer i Danske Bank er på lukrativ skatteordning

Danske Banks topchef forsvarer, at bankens nye direktør for samfundsansvar og bæredygtighed, Berit Behring, kun betaler 32,84 pct. i skat, fordi hun er på forskerordningen, ligesom fire øvrige direktionsmedlemmer er det.

Chris Vogelzang, topchef i Danske Bank. Foto: Jens Dresling

Fem ud af syv medlemmer af Danske Banks direktion er på forskerordningen og betaler dermed kun 32,84 pct. i skat. Det afslører en gennemgang af noterne i Danske Banks årsregnskab for 2019, som blev offentliggjort onsdag.

Det er nemlig kun de to direktionsmedlemmer Jacob Aarup-Andersen og Glenn Söderholm, der modtager pension ud over den faste og variable løn, mens resten kun modtager fast og variabel løn, men ingen pension.

Ifølge en bankekspert skyldes det, at de er på forskerordningen, hvorfor det bedre kan betale sig for dem at få hele lønnen udbetalt med det samme til en lavere skat frem for at gemme en del af den til senere beskatning under en pensionsordning.

På forskerordningen er den hollandske adm. direktør Chris Vogelzang, den franske compliance-direktør Philippe Vollot, den svenske direktør for samfundsansvar og bæredygtighed Berit Behring, den danske direktør for risikostyring Carsten Egeriis og den danske chef for Corporate & Institutions Jakob Groot.

»Banken anvender som alle andre en ordning til at tiltrække den bedste arbejdskraft til gavn for banken og i sidste ende samfundet,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Han kritiserer dermed ikke banken for at bruge en ordning, som han foretrækker at kalde for nøglemedarbejderordningen, fordi danske virksomheder bruger den til at tiltrække de rette ledere.

Han har derfor forståelse for, at banken anvender ordningen.

»Jeg er ikke forarget. Den øverste chef, Chris Vogelzang, betaler godt 32 pct. af en høj løn i skat til den danske stat, og fordi han er på nøglemedarbejderordningen, opnår han ikke ret til eksempelvis folkepension eller rentefradrag,« siger Lars Krull og fortsætter:

»Lur mig, om Chris Vogelzang eller compliancechefen Philippe Vollot ikke forlader Danmark, når de stopper i Danske Bank. Så bliver det hhv. den hollandske og franske stat, der kommer til at få udgifter til deres alderdom. Danmark kan så glæde sig over, at de forinden har spyttet i den danske fælleskasse uden at ligge det offentlige til last,« siger Lars Krull.

Danske Bank oplyser, at det har været nødvendigt at tiltrække talenter fra udlandet for at få den rigtige erfaring og ekspertise i ledelsen.

»Jeg har valgt at gøre brug af disse regler, og det samme har andre af mine kolleger i direktionen. Jeg står fuldstændig bag min beslutning, og jeg står bag alle mine kolleger. Reglerne gælder for alle uanset deres ansvar i banken,« siger Chris Vogelzang, adm. direktør i Danske Bank.

Hvilke overvejelser har direktionsmedlemmerne gjort sig om dette - også henset til den imagesituation, som banken står i?

»Vi taler om et regelsæt, der er vedtaget af politikerne, og som giver virksomhederne mulighed for at tiltrække de kompetencer, der er nødvendige i Danmark. Jeg forstår spørgsmålet, især når det drejer sig om lønninger af denne størrelse, men vi følger de regler, som det samfund, vi er en del af, har vedtaget,« siger Chris Vogelzang.

Danske Banks regnskab:

(mio. kr.) 2019 2018 Ændring i pct.
Nettorenteindtægter 21.877 23.571 -7
Nettogebyrindtægter 15.895 15.402 3
Handelsindtægter 4.985 4.676 7
Andre indtægter 2.225 716
Indtægter i alt 44.982 44.365 1
Omkostninger 27.548 25.011 10
Resultat før nedskrivninger 15.831 19.354 -18
Nedskrivninger 1.516 -650
Reultat før skat 13.822 19.722 -30
Årets resultat 15.072 15.174 -1
BRANCHENYT
Læs også