Finans

Omstridt Nykredit-aftale blev aldrig belyst af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: »Vi gjorde opmærksom på, at den måske kunne være problematisk«

En omstridt klausul, der binder banker til Nykredit i fem år, er aldrig blevet vurderet af konkurrencemyndighederne. Det er ifølge Nykredit ikke et problem.

Sidste år solgte bl.a. 49 pengeinstitutter 75 pct. af Sparinvest til Nykredit for 2,2 mia. kr. Flere af de sælgende banker har med en klausul forpligtet sig til at gøre Sparinvest til deres foretrukne kapitalforvalter. Det har vakt kritik fra flere eksperter. Foto: Jens Dige

Konkurrencemyndighederne så ikke nærmere på den udskældte klausul på fem år, som Nykredit fik indført i forbindelse med milliardhandlen med kapitalforvalteren Sparinvest. Myndighederne tog nemlig ikke stilling til klausulen i forbindelse med handlen, og klausulen er ikke blevet vurderet efterfølgende.

Sidste år solgte bl.a. 49 pengeinstitutter 75 pct. af Sparinvest til Nykredit for 2,2 mia. kr. Flere af de sælgende banker har med en klausul forpligtet sig til at gøre Sparinvest til deres foretrukne kapitalforvalter. Hvis der findes flere lige gode løsninger, der dækker deres kunders behov for kapitalforvaltning, skal de benytte Sparinvest. Kun hvis Sparinvest er dårligere, må bankerne benytte andre kapitalforvaltere. Kunderne har ikke fået klar besked om klausulen.

»Vi så klausulen, og vi gjorde opmærksom på, at den måske kunne være problematisk, og at Nykredit selv måtte stå på mål for det efterfølgende,« forklarer Søren Bo Rasmussen, der er kontorchef med ansvar for fusioner i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

En sådan binding er vanskelig at forsvare over for bankernes kunder og vidner om en tydelig interessekonflikt. Det er i praksis ikke til at definere, hvornår en investeringsforening er dårligere, for det er et vidt begreb.

Nikolaj Holdt Mikkelsen, uafhængig investeringsrådgiver og ekspert i investeringsforeninger

Sparinvest-handlen blev anmeldt til myndighederne som en såkaldt forenklet fusion. Disse anmeldelser bliver behandlet hurtigere end almindelige fusioner af myndighederne.

»I forbindelse med forenklede fusionsanmeldelser kan vi ikke tage stilling til tilknyttede aftaler. Vi har meget korte frister, og vi kan ikke lave vores egne undersøgelser. I den konkrete sag gjorde vi opmærksom på, at klausulen var lidt længere, end vi normalt ser i forbindelse med virksomhedshandler, og at Nykredit måtte få den vurderet separat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,« siger Søren Bo Rasmussen.

Hvad var problematisk ved det?

»Man plejer som tommelfingerregel at sige, at en konkurrenceklausul er på to til tre år. Medmindre særlige forhold gør sig gældende. Der kan være særlige forhold i denne sag, som betyder, at fem år er ok. Det havde vi bare ikke mulighed for at vurdere i forbindelse med en hurtig fusionsbehandling. Derfor måtte Nykredit søge vejledning hos vores finansielle kontor, som kender markedet,« siger Søren Bo Rasmussen.

Ifølge Nykredit er der ikke noget problem i, at finanskoncernen ikke har fået foretaget en vurdering af, om klausulen, der binder samarbejdsbankerne i fem år, er lovlig.

»Det er en grundlæggende forudsætning for overholdelse af samarbejdsaftalen, at pengeinstitutterne i Sparinvest-samarbejdet til enhver tid skal varetage kundernes interesser. Det indebærer også at vælge produkter fra andre udbydere end Sparinvest, hvis det stiller kunderne bedre,« skriver Jonas Rømer Haugegaard, kommunikationschef i Nykredit Wealth Management, i en e-mail.

Han peger på, at det af Nykredits samarbejdsaftale med pengeinstitutterne fremgår, at de skal varetage kundernes interesse og overholde gældende lovgivning.

»Det er vores advokaters forståelse, at sådanne samarbejdsaftaler kan have en varighed på op til fem år, forudsat at de ikke er eksklusive, hvilket samarbejdsaftalerne i dette tilfælde ikke er,« skriver Jonas Rømer Haugegaard.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk burde klausulen være blevet vurderet af myndighederne.

»Jeg synes, at det er problematisk. Uanset om tommelfingerreglen siger tre eller fem år,« siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Klausulen er blevet mødt af hård kritik fra flere sider.

»En sådan binding er vanskelig at forsvare over for bankernes kunder og vidner om en tydelig interessekonflikt. Det er i praksis ikke til at definere, hvornår en investeringsforening er dårligere, for det er et vidt begreb,« udtalte Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er en uafhængig investeringsrådgiver og ekspert i investeringsforeninger, da Finans kunne fortælle, at denne klausul eksisterer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser helt generelt, at myndigheden i denne type af sager kan tage sagen op igen på baggrund af klager eller af egen drift.

BRANCHENYT
Læs også