Finans

Nordfyns Bank: Højt aktivitetsniveau bliver svært at fastholde

Nordfyns Bank kom ud af fjerde kvartal 2019 med højere nettorente- og gebyrindtægter end i det sammenlignelige kvartal året forinden, og på bundlinjen kunne banken fremvise et nettooverskud for kvartalet på 5,1 mio. kr. mod et underskud på 5,6 mio. kr. i fjerde kvartal 2018.

Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2019, der er offentliggjort tirsdag eftermiddag.

For året præsenterede Nordfyns Bank et resultat før skat på 52,5 mio. kr. mod 40,7 mio. kr. i 2018. Nettoresultatet for året lød på 42,5 mio. kr. mod 35,7 mio. kr. året forinden.

- 2019 blev et år, hvor renteniveauet ramte nye lavpunkter. Rentesituationen har haft både positive og negative indvirkninger på koncernens regnskab. Aktiviteten på boligmarkedet har i 2019 oversteget alle forventninger, hvilket i overvejende grad kan henføres til de gunstige finansieringsforhold.

- Den helt store aktivitet hen over sommer og efterår har dog været boligejernes appetit på at konvertere deres bestående realkreditlån, skriver Nordfyns Bank i regnskabet.

Nordfyns Bank venter i 2020 et resultat før skat på mellem 30 og 40 mio. kr.

- Det høje aktivitetsniveau på bolig- og investeringsområdet i 2019 vil blive svært at fastholde, og indtjeningen fra disse områder forventes at være faldende. Indtjeningen på andre forretningsområder vil være i vækst, lyder det i regnskabet.

På samme tid fremhæves det, at kursreguleringerne i det igangværende regnskabsår ikke ventes at være på samme niveau som i det netop afsluttede år, hvor koncernen realiserede en kursgevinst ved salget af en andel af aktiebeholdningen i Sparinvest.

I september opjusterede Nordfyns Bank forventningerne til 2019 som en konsekvens af "et fortsat højt aktivitetsniveau".

Bankens bestyrelse henstiller, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2019. Baggrunden for dette skal findes i de stigende krav til kapitalisering i sektoren, lyder det i regnskabet.

BRANCHENYT
Læs også