Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Forsikringsselskaber siger fra: Aktionærerne må selv betale kæmpekrav mod Danske Bank-toppen

Danske Bank har forgæves forsøgt at få en bedre ansvarsforsikring af ledelsen. Den nuværende forsikring dækker kun for 635 mio. kr.

Hvidvask i Danske Bank
Danske Banks tidligere topchef, Thomas Borgen (th.) er blevet sagsøgt for 2,7 mia. kr. i forbindelse med bankens hvidvasksag. Bankens bestyrelse ønsker en bedre sikring af ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Foto: Stine Bidstrup

Danske Banks ledelse er alt for dårligt dækket i tilfælde af, at den træder så meget i spinaten, at den får store sagsanlæg på nakken. Men ingen forsikringsselskaber vil ifølge banken stille op med en bedre dækning, og derfor skal banken fremover holde for, hvis ledelsen eller bestyrelsen bliver mødt af store millionkrav.

Det mener Danske Banks bestyrelse, som nu vil have aktionærerne til at acceptere, at banken skal træde til med et økonomisk sikkerhedsnet.

Det fremgår af en indkaldelse til ordinær generalforsamling, som blev offentliggjort fredag. Samme dag kom det frem, at bankens tidligere topchef, Thomas Borgen, er blevet sagsøgt for 2,7 mia. kr. på grund af hvidvasksagen i Estland.

Bankens ledelsesansvarsforsikring har en forsikringssum på 85 mio. euro svarende til 635 mio. kr.

»Denne dækningssum er efter bestyrelsens opfattelse langt fra tilstrækkelig, henset til størrelsen af Danske Banks forretning og de risici, der er forbundet med denne forretning,« skriver bestyrelsen i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen med formand Karsten Dybvad i spidsen har ikke formået at få en bedre forsikringsdækning.

»Danske Bank har forsøgt at tegne forsikring på et højere niveau, men det har ikke været muligt på grund af begrænset kapacitet på ansvarsforsikringsmarkedet. Det vil muligvis heller ikke kunne lade sig gøre at opnå en sådan dækning i de kommende år,« skriver bestyrelsen.

En forsikringsmægler afviser, at der mangler kapacitet i markedet.

»Selvfølgelig er der kapacitet i markedet til at tegne for mere end 85 mio. euro. Men re-assurandørerne vil formentlig ikke være med til at forhøje summen, så længe der er så stor usikkerhed om hvidvasksagens konsekvenser for banken,« siger Kent Risvad, formand for Forsikringsmæglerforeningen.

Bankens nuværende forsikring dækker ifølge banken ikke situationer, hvor ledende medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer har opnået en personlig fortjeneste eller fordel, som vedkommende ikke var berettiget til. Den dækker heller ikke forsætlige kriminelle handlinger. Desuden dækker den ikke krav som følge af hvidvasksagen i Estland.

Men den dækker heller ikke nye krav om hvidvask, anden relateret økonomisk kriminalitet og sanktionsovertrædelser, skriver bestyrelsen.

Det er ifølge bestyrelsen så stort et problem, at der skal gøres noget ved det.

»For at kunne tiltrække og fastholde dygtige og erfarne personer til at repræsentere Danske Bank (såvel medarbejdere som bestyrelsesmedlemmer) har bestyrelsen konkluderet, at det er nødvendigt for Danske Bank at skadesløsholde bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere ud over den nuværende D&O-forsikringsdækning (ledelsesansvarsforsikring, red.), og at skadesløsholdelsen også skal dække nye krav (uden relation til Estland-sagen) vedrørende hvidvask, anden relateret økonomisk kriminalitet og sanktionsovertrædelser,« skriver bestyrelsen.

Derfor vil bestyrelsen have lov til af aktionærerne på generalforsamlingen at kunne holde nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere skadesløse »for en bestemt periode og op til et bestemt beløb efter bestyrelsens forslag«.

Formanden for forsikringsmæglerforeningen undrer sig.

»Jeg kan sagtens forstå, at banken holder dem skadesløse som følge af hvidvasksagen. Men at det også skal gælde for alt det fremadrettede, er meget usædvanligt,« siger Kent Risvad.

BRANCHENYT
Læs også