2020 bliver et skæbneår for danske banker - nu slår negative renter igennem som aldrig før

Bankernes udfordringer med de negative renter ventes at kulminere i 2020, efter at flere af sektorens livliner er kappet over. Finans sætter i en ny serie fokus på konsekvenserne af de seneste otte år med negative renter.

De negative renter vil ramme de danske banker med fuld styrke i år, og det vil gøre 2020 til et skelsættende år for sektoren.

Sådan lyder vurderingen fra flere banker og branchekilder.

De negative renter har i årevis lagt pres på bankernes indtjening og forretningsmodeller, men indtil nu er presset blevet afbødet af en stribe ekstraordinære indtægter, der har reddet regnskaberne. Men den hjælp stopper nu.

»Bankerne har de seneste år haft en række ekstraordinære indtægter, som det tyder på, at vi ikke får i år. Derfor bliver de negative renter ekstra synlige i bankernes regnskaber fra i år. Det bliver langt sværere at levere tilfredsstillende resultater,« siger Lasse Nyby, adm. direktør i Spar Nord.

Vi har set analyser, der viser, at vi kan komme ned på en negativ rente på minus 2 pct.

Niels Erik Jakobsen, der er bankdirektør i Jyske Bank.

Nationalbanken indførte negative renter for bankerne i 2012, og renten er i dag minus 0,60 pct.

Fra 2012 til 2019 faldt bankernes årlige nettorenteindtægter med 19 mia. kr. svarende til 38 pct. Det viser tal fra Finanstilsynet. En opgørelse foretaget af Finans viser, at landets største banker - Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord og Nykredit Bank - mistede 2,2 mia. kr. svarende til 6,5 pct. alene fra 2018 til 2019.

»Vores forretningsmodel er udfordret af de negative renter, og vi har set analyser, der viser, at vi kan komme ned på en negativ rente på minus 2 pct. Sker det, bliver vi endnu mere udfordret, og må i højere grad sende regningen videre til kunderne, « siger Niels Erik Jakobsen, der er bankdirektør i Jyske Bank.

De senere år har budt på en stribe ekstraordinære begivenheder, der har sikret bankerne engangsindtægter, som har kompenseret for presset fra de negative renter.

Sidste år fik bankerne medvind, da boligejerne foretog de to største konverteringsbølger i historien, hvilket skæpper godt i kassen, ligesom 49 pengeinstitutter var med til at sælge 75 pct. af en fællesejet kapitalforvalter, Sparinvest, til Nykredit for 2,2 mia. kr. Bankerne har også fået gevinster de år, hvor renten er faldet, fordi det har fået deres store obligationsbeholdninger til at stige i værdi. Men en konstant lav rente giver ikke den type gevinster.

»De ekstraordinære forhold har givet langt mere positive resultater, end den underliggende drift egentlig har givet anledning til, for bankernes toplinjer har ikke udviklet sig imponerende. Det er svært at se de samme muligheder for at få ekstraordinære gevinster fremover,« siger Kristian Vie Madsen, vicedirektør i Finanstilsynet.

Det har svækket bankerne, at de i lang tid ikke har turdet følge Nationalbankens negative rente.

Jesper Rangvid, professor på CBS.

Manden bag den såkaldte Rangvid-rapport, der har afdækket årsagerne til den seneste finanskrise, er ikke et sekund i tvivl om, at de negative renter presser bankerne.

»Det har svækket bankerne, at de i lang tid ikke har turdet følge Nationalbankens negative renter og på den måde selv har afholdt omkostningen for de negative renter. Det er skidt for den finansielle stabilitet, fordi bankerne ikke er robuste, hvis de tjener for få penge,« siger Jesper Rangvid, professor på Copenhagen Business School.

Det er netop grunden til, at bankerne er begyndt at opkræve de negative renter fra privatkunderne.

»Men det har overrasket mig, at det har taget bankerne syv år at nå så langt,« siger Jesper Rangvid.

Læs også
Top job