Finans

Danske Andelskassers Bank venter "potentielle" øgede tab på kunder

Danske Andelskassers Bank puster luft ind i forventningerne til overskuddet før skat og udvider spændet i nedadgående retning.

Det sker i forbindelse med "betydelig øget finansiel usikkerhed i forbindelse med Covid-19", skriver banken i en meddelelse til fondsbørsen.

Banken venter nu et overskud før skat på 60-180 mio. kr. mod tidligere 120-180 mio. kr.

- Det er vores forventning, at intervallet kan indsnævres i takt med at situationen normaliseres, skriver Danske Andelskassers Bank.

Den underliggende basisindtjening udvikler sig som forventet og fastholdes derfor uændret i intervallet 135-175 mio. kr.

Banken venter, at udbruddet af coronavirus også vil ramme en del af bankens kunder i forbindelse med nedlukningen af Danmark i foreløbigt 14 dage, og DAB kan derfor potentielt se ind i øgede tab.

- Jeg vil gerne understrege, at der er tale om et øjebliksbillede, hvor situationen på den korte bane kan ændre sig til det bedre, men naturligvis også til det værre. Banken følger situationen tæt. Jeg vil også gerne understrege, at banken har et robust kapitalgrundlag og kan absorbere betydeligt tab uden at komme i problemer med kapitalkravene, siger Jan Pedersen, der er direktør i DAB.

BRANCHENYT
Læs også