Serier

Trods ligheder: Jyske Bank ser ikke ny finanskrise

Corona rammer verden
Finanssektoren er i dag bedre polstret, end de var tilbage i 2008. Foto: AP/Richard Drew

Der er ikke en ny finanskrise under opsejling, selvom den seneste periodes store markedsudsving på finansmarkederne og de første økonomiske nøgletal fra Covid-19-udbruddet uvilkårligt giver mindelser om de turbulente dage fra 2008.

Det vurderer chefstrateg Ib Fredslund Madsen fra Jyske Bank.

- Der er visse ligheder med finanskrisen, men også helt afgørende forskelle, der gør, at Covid-19-krisen formentlig ikke giver de samme økonomiske og finansielle omkostninger som i 2008.

- Vi forventer derfor ikke nogen ny finanskrise, skriver Ib Fredslund Madsen i en kommentar.

Af ligheder peger han på følelsen af en "katastrofeopbremsning" i økonomien, hvor en stor del af den økonomiske aktivitet stopper på grund af chok.

- Mange husker måske Lehman Brothers' konkurs i september 2008, som skabte så meget modpartsrisiko, at långivning og trading "frøs til". I Covid-19-krisen er det "nedlukning" af lande, rejseforbud og social distancering, der begrænser den økonomiske aktivitet, skriver han

En anden lighed er, at pres på markedsstrukturer giver lav likviditet i flere aktivklasser. Det kan forværre markedsudsvingene og skabe en ond cirkel, hvor kursfald fører til et strammere finansielt miljø (faldende aktieformue, strammere kreditbetingelser), som så påvirker økonomien negativt, der så igen udløser kursfald osv.

Et tredje element han fremhæver som en lighed er global forbundenhed.

- I 2008 var det blandt andet amerikanske subprime værdipapirer, der dukkede op i porteføljer over hele verden og gav store tab. I den aktuelle krise er det den hurtige globale spredning af coronavirussen, der giver tab, skriver Ib Fredslund Madsen.

Omvendt er den helt afgørende forskel fra 2008, at der i dag er mindre gældsopbygning blandt forbrugerne og en bedre polstring af finanssektoren.

Virksomhederne har ganske vist opbygget gæld, men den samlede gældsopbygning i den private sektor (virksomheder + forbrugere, i USA) før krisen er kun omkring 4 pct. af BNP, hvor gældsopbygningen før recessionen i 2001 og 2008 var henholdsvis 20 pct. og 25 pct. af BNP.

- Jo større gældopbygning, der har fundet sted før krisen, desto større nedgang i de finansielle markeder oplever man som regel, skriver han.

Der er dog også en forskel til den negative side, idet centralbankerne ikke har det samme arsenal af stimulansmuligheder, som de havde i 2008 efter ti års stimulanspolitik.

- Flere lande har også ret høje offentlige gældsniveauer sammenlignet med 2008, men den seneste tids hjælpepakker viser, at det offentlige gældsloft sagtens kan stige mere, vurderer Ib Fredslund Madsen.

Læs også
Top job