Serier

Glæde over tilsynsudmelding: Nu tør banker låne ud til pressede erhvervskunder

Finanstilsynet og Finans Danmark har høvlet de knaster af vejen, som betyder, at bankerne nu tør give lån til virksomheder, der er presset af coronavirussen.

Corona rammer verden
Bankerne og Finanstilsynet har fået styr på de knaster, der potentielt kunne forhindre bankerne i at give ekstra kreditter til virksomheder ramt af coronakrisen. Her ses Finansdanmarks direktør Ulrik Nødgaard (t.v.) og Finanstilsynets direktør Jesper Berg i samtale på scene ved et tidligere årsmøde i Finansdanmark. Foto: Lars Krabbe.

Tusindvis af virksomheder, som forventes at blive presset på økonomien af coronavirussen, har torsdag fået nemmere ved at få nye lån fra landets banker.

Intense drøftelser mellem Finanstilsynet og bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, har nemlig ført til en fælles forståelse for, hvordan bankerne i praksis skal håndtere i udgangspunktet sunde erhvervskunder, som får midlertidige problemer som følge af, at samfundet stort set er lukket ned.

»Vores grundlæggende bekymring har været, om bankerne kunne hjælpe sunde kunder igennem med midlertidig likviditet uden at blive straffet. Det havde været et problem, hvis sunde kunder med midlertidige problemer skulle betragtes som dårlige kunder,« siger Ulrik Nødgaard, direktør i Finans Danmark.

Han er derfor glad for og tilfreds med, at Finanstilsynet torsdag i et notat meldte klart ud, at den type kunder kan få hjælp i bankerne, uden at bankerne skal foretage nye nedskrivninger.

Det giver ifølge Finans Danmark bankerne fast grund under fødderne, så de i praksis kan hjælpe de sunde, men midlertidigt trængte kunder.

Men med dybden af det økonomiske tilbageslag vil vi komme til at se virksomheder, som ikke kan reddes f.eks. som følge af, at de allerede var sårbare i udgangssituationen.

Ulrik Nødgaard, direktør i Finans Danmark.

For virksomheder, som allerede var lidt sårbare på vej ind i krisen, og som forventes at blive yderligere udfordrede, skal bankerne til gengæld nedskrive.

»For den gruppe bliver statens garantiordninger nok relevante. Men med dybden af det økonomiske tilbageslag vil vi komme til at se virksomheder, som ikke kan reddes f.eks. som følge af, at de allerede var sårbare i udgangssituationen,« siger Ulrik Nødgaard.

Siden finanskrisen har omfattende regulering strammet kravene til bankerne. Både i forhold til hvor meget kapital og likviditet de skal polstres med for at kunne modstå kriser, og i forhold til hvor hurtigt bankerne er tvunget til at nedskrive på deres udlån.

Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, understreger, at der ikke bliver lempet på disse regler for at imødegå coronakrisen:

»Nej, nej, nej, nej! Tværtimod tror vi, at det er afgørende at holde fast i de regler, der er. Der er ingen tvivl om, at Danmark under finanskrisen led under både utilstrækkelige hensættelser til fremadrettede tab og utilstrækkelig likviditet og kapital. Så vi lemper ikke på de strammere krav. Men det er første gang, vi skal anvende reglerne under et tilbageslag, og så er det ikke overraskende, at der er flere, der spørger, hvordan man helt konkret skal gøre det,« siger han.

Det, vi så under finanskrisen, var et meget ulykkeligt samspil mellem svage virksomheder og svage pengeinstitutter i en utroligt negativ spiral.

Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet.

Den afklaring har pengeinstitutterne så fået nu, og selvom det giver mulighed for at give en sund kunde midlertidig kredit uden at skulle nedskrive på engagementet, så er det ingen undskyldning for ikke at tage de nødvendige nedskrivninger.

»Det handler om at se på det mest sandsynlige scenarie for en kunde – og hvis det mest sandsynlige er, at de må lukke, skal der selvfølgelig nedskrives på dem,« siger Jesper Berg.

Finanstilsynets holdning er nemlig, at den bedste måde, finanssektoren kan bidrage til at holde så mange oven vande som muligt, er, at holde sig polstret nok til at sikre, at sektoren ikke selv kommer i krise.

»Det, vi så under finanskrisen, var et meget ulykkeligt samspil mellem svage virksomheder og svage pengeinstitutter i en utroligt negativ spiral, hvor virksomhederne ikke kunne få kredit og derfor gik ned, hvilket forværrede pengeinstitutternes situation. Det er den situation, som vi for enhver pris skal undgå at komme i,« siger Jesper Berg og slår fast, at bankerne i udgangspunktet er langt stærkere nu end ved indgangen til den seneste krise.

»Det skaber et håb om, at denne krise ikke ender som en finanskrise – i hvert fald ikke i første omgang.«

De mindre bankers interesseorganisation er også glad for Finanstilsynets udmelding.

»Vi har et Finanstilsyn, der gennem årene meget nidkært har gennemført detailinspektion. Derfor er det godt, at tilsynet nu har meldt noget ud til alle pengeinstitutterne, så de har mere fast grund under fødderne i stedet for at skulle finde tilsynets udmeldinger i avisartikler. En sådan direkte udmelding fra tilsynet medvirker til at skabe tryghed, og det er der brug for i denne alvorlige situation for vort samfund,« siger Jan Kondrup, direktør for Lokale Pengeinstitutter.

Læs også
Top job