Serier

Trods aktienedtur beroliger ATP danskerne: Jeres pensioner er intakte

Afkastet hos danskernes fælles pensionspengetank ATP bliver påvirket af coronakrisens voldsomme nedtur på finansmarkedet. Men danskerne skal ikke være urolige for deres garanterede livsvarige pensionsydelse, beroliger risikochef.

Corona rammer verden
Pensionisterne - her på en golfbane i Esbjerg - skal ikke frygte for deres ATP-ydelse, lyder det fra pensionskassen. Foto: Gregers Tycho

Trods uger med voldsom markedsuro garanterer danskernes fælles pensionspengetank ATP, at både nuværende og fremtidige pensionister stadig kan regne med deres livsvarige garanterede pensionsudbetalinger.

»Danskerne kan være trygge ved, at ATP’s garantier overfor vores 5,2 mio. medlemmer står ved magt uanset, at det lige nu går voldsomt for sig på de finansielle markeder,« siger Kim Johansen, chief risk officer i ATP.

Udmeldingen står i kontrast til situationen blandt pensionerne med markedsrente. Her har Finanstilsynet allerede advaret om, at den markante nedtur på finansmarkederne som konsekvens af coronakrisen allerede næste år kan få betydning for, hvor store beløb pensionisterne får udbetalt. Men det gælder altså ikke for ATP, som alle lønmodtagere indbetaler et bidrag til.

Om ATP
 • ATP er en garanteret og livsvarig pensionsordning, som er et supplement til folkepensionen.
 • 40 pct. af de 1,6 mio. pensionister, der modtager penge fra ATP, har kun udsigt til en pensionsindtægt fra ATP ud over deres folkepension.
 • Ved udgangen af 2019 modtog mere end 1 mio. pensionister ATP-pension.
 • I alt er 5,2 mio. danskere med i ATP-ordningen.
 • En 65 ½-årig, der har indbetalt i et helt arbejdsliv, får 24.500 kr. før skat i ATP-pension.
 • Alle, der er fyldt 16 år og har mere end ni timers arbejde pr. uge, indbetaler til ATP. Danskere på overførselsindkomst indbetaler også til ATP.
 • ATP’s formue er på næsten 900 mia. kr. Det gør ATP til et af Europas største pensionsselskaber.
 • Formuen investeres i bl.a. obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur i ind- og udland.
 • Det skyldes bl.a. den meget omdiskuterede måde, som pensionskassen investerer danskernes indbetalinger. ATP placerer nemlig 80 pct. af danskernes årlige indbetalinger i en særlig afdækningsportefølje, som investeres i sikre obligationer og renteswaps - og det er den del, der sikrer en livsvarig garanteret pensionsudbetaling til medlemmerne, når de går til pension. Også selvom der altså nu er stor markedsuro.

  Vi er lykkedes med at opnå høje afkast i en lang årrække.

  Kim Johansen, chief risk officer i ATP.

  »De garantier står ved magt og vil blive udbetalt til medlemmerne, sådan som vi har lovet,« siger Kim Johansen.

  Men markedsuroen har dog en indflydelse på pensionskassens mulighed for at forhøje pensionsudbetalingerne på kort sigt. De sidste 20 pct. af indbetalingerne bliver nemlig investeret i en gearet portefølje med det formål at generere så højt et afkast som overhovedet muligt. Det sker for over tid at kunne justere pensionsudbetalingerne med prisudviklingen, så udbetalingerne ikke udhules, men fastholder deres købekraft.

  De uhensigtsmæssigheder ved den nuværende forretningsmodel, som vi tidligere har påpeget, står vi selvfølgelig ved.

  Jesper Rangvid, proffessor ved Copenhagen Business School.

  Det var denne del af ATP’s portefølje, der i 2019 sikrede pensionskassen sit bedste afkast nogensinde bl.a. på baggrund af de mange store kursstigninger på aktiemarkedet sidste år.

  »Her er vi lykkedes med at opnå høje afkast i en lang årrække. Det betyder også, at vi har en reserve til at stå imod, når finansmarkederne opfører sig som nu. Men naturligvis rammer det også ATP, når finansmarkederne falder, som vi har set siden sidst i februar, og det vil gå ud over muligheden for at forhøje pensionerne på kort sigt,« siger Kim Johansen.

  Han understreger dog igen, at garantierne på pensionsudbetalingerne er intakte, og så maner han til besindighed.

  »Man skal huske på, at selv efter finanskrisen i 2008-2009 rettede markederne sig. Det forventer vi også efter corona-krisen, men vi kan ikke spå om, hvornår det sker,« siger Kim Johansen, Chief Risk Officer i ATP.

  Investeringsmetoden er blevet diskuteret, fordi afdækningsporteføljen i en lang periode med negative renter har givet et negativt resultat. Det har fået bl.a. professor Jesper Rangvid og lektor Henrik Ramlau-Hansen til at foreslå, at ATP ændrer sin forretningsmodel, så en mindre andel af danskernes løbende ATP-indbetalinger placeres til et stensikkert negativt afkast.

  Jesper Rangvid understreger, at udbruddet af coronavirus ikke ændrer på professorens synspunkter.

  »ATP har meldt ud, at pensionskassen er i gang med at overveje forretningsmodellen og regner med at komme med bud på ændringer senere på året. Det vil jeg gerne give dem arbejdsro til, men de uhensigtsmæssigheder ved den nuværende forretningsmodel, som vi tidligere har påpeget, står vi selvfølgelig ved,« siger Jesper Rangvid, proffessor ved Copenhagen Business School.

  BRANCHENYT
  Læs også