Finans

Den økonomiske nedtur bekymrer: Storbanker kan komme til at mangle polstring

Selv om bankerne er langt bedre polstrede end op til finanskrisen, kan de ifølge de økonomiske vismænd få problemer, hvis en ny bølge af coronasmitte lukker samfundet igen.

Overvismand Carl-Johan Dalgaard peger på, at bankpakker kan blive nødvendige på grund af coronakrisen. Foto: Stine Bidstrup

Danske storbanker kan ende i en kapitalknibe, hvis coronakrisen sender dansk økonomi ud i en hård krise.

Sådan lyder advarslen fra både Nationalbanken og en professor, mens de økonomiske vismænd advarer om, at situationen kan blive så alvorlig, at den kræver bankpakker at håndtere.

»Hvis vi får en anden smittebølge, så bliver krisen mere længerevarende og vil række ind i 2021. Det vil formelt set være hårdere end det krise-scenarie, som Nationalbanken har regnet på kan have implikationer for bankvæsenet. Derfor har vi i vores pessimistiske scenario for statens finanser taget forbehold for, at nye bankpakker kan blive nødvendige,« siger overvismand Carl-Johan Dalgaard.

Sifi-banker
  • De største banker karakteriseres som systemisk vigtige og bliver kaldt sifi-banker.
  • Det betyder, at de er så store, at samfundet ikke kan leve med, at de går ned, fordi det vil få for store negative konsekvenser.
  • Derfor er der ekstra hårde kapitalkrav til dem.
  • I Danmark er følgende udpeget som sifi-banker: Danske Bank, Nykredit Realkredit, Jyske Bank, Nordea Kredit, Sydbank, DLR Kredit og Spar Nord.

Udmeldingen udspringer af en stresstest, som Nationalbanken i november foretog af de danske banker. Her konkluderede Nationalbanken, at et scenarie med en årelang hård recession kan bringe flere banker i karambolage med deres kapitalkrav.

Det gælder selv for enkelte af de banker, der er så store, at samfundet ikke kan holde til, at de går ned, og som derfor skal have en større kapitalpolstring for netop at modstå kriser.

I en prognose har Nationalbanken i begyndelsen af april vurderet, at coronakrisen kan sende dansk økonomi ud i et fald i bruttonationalproduktet på mellem 3-10 pct. Dermed er der ifølge Nationalbanken nu en reel risiko for, at økonomien rammes af en hårdere nedtur, end det mest negatative scenarie, som Nationalbanken opererer med, når den stresstester bankerne.

I så fald kan situationen blive værre end under finanskrisen, vurderer professor Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School.

»Der er en risiko for, at selv systemisk vigtige banker kan få kapitalproblemer, hvis dette trækker ud, så vi kommer i en situation, der er væsentlig værre end finanskrisen,« siger Jesper Rangvid.

Efter finanskrisen er der ellers indført flere kapitalkrav til særligt de største banker for at sikre, at man ikke igen skulle ende i en situation, hvor staten skulle redde banker.

Hvis vi får en anden smittebølge, så bliver krisen mere længerevarende og vil række ind i 2021.

Carl-Johan Dalgaard, overvismand

Og det har haft en effekt, understreger bankernes brancheorganisation Finans Danmark, som ikke forestiller sig, at nye bankpakker vil blive nødvendige.

»De danske banker er robuste og godt rustede - og et helt andet sted end før og under finanskrisen,« siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Jesper Rangvid peger også på, at der er en verden til forskel fra før finanskrisen, når det kommer til, hvor godt bankerne er rustede til en krise.

»Hvis ikke der var det, så ville vi allerede nu stå i et grumt scenarie for bankerne,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også