Finans

Coronavirussen har givet store tab hos ATP - længere udsigt til forhøjede pensioner

Pensionskæmpen ATP er kommet igennem årets første tre måneder med et negativt afkast på 29,2 mia. kr.

Foto: ATP.

ATP har indkasseret store tab som følge af coronavirussens hærgen på finansmarkederne. Den danske pensionskæmpe har i løbet af årets første tre måneder fået et negativt afkast på 29,2 mia. kr. før skat på sin investeringsportefølje. Det viser ATP's kvartalsmeddelelse.

ATP opererer med en afdæknings- og investeringsportefølje. Afdækningsporteføljen har til formål at sikre, at ATP kan leve op til de garantere pensioner, mens investeringsporteføljen bl.a. har til formål at bevare de garanterede pensioners værdi i forhold til inflationen.

På trods af markedsuroen i årets første tre måneder har det ikke skabt uro om ATP's pensioner til danskerne.

»Den livslange garanterede pension, som vi har lovet medlemmerne, står ved magt uagtet, at de finansielle markeder har været markant faldende i årets første kvartal,« udtaler Bo Foged, adm. direktør i ATP, i en pressemeddelelse.

Mens værdien af de garanterede pensioner steg med 32,1 mia. kr. i kvartalet. Primært som følge af faldende renteniveauer, som sendte værdien af ATP's beholdning af danske og europæiske statsobligationer op.

Anderledes så det det dog ud i investeringsporteføljen. Her peger ATP dog på, at der her er skabt et afkast på 165 mia. kr. siden 2010. Det svarer til et gennemsnitligt afkast på 4,3 pct. pr. kvartal.

Det negative afkast i første kvartal betyder dog, at der nu er længere udsigt til forhøjede pensioner fra ATP.

»Efter en længere periode med stærke investeringsafkast måtte vi i første kvartal 2020 levere en del af det tidligere afkast tilbage. På trods af de voldsomme udsving i finansmarkederne som følge af coronakrisen, har investeringsporteføljen holdt sig indenfor rammerne af vores risikomodeller samtidig med, at vi fastholder et råderum til at tage kontrolleret markedsrisiko, når eller hvis vi måtte ønske dette. Vi fastholder vores disciplinerede tilgang til risikostyring, så vi på den lange bane kan skabe tilfredsstillende resultater. På kort sigt vil resultatet desværre forringe mulighederne for at forhøje pensionerne,«

BRANCHENYT
Læs også