Finans

Sparekassen Sjælland-Fyn: Hensættelser og kursreguleringer tynger resultatet

Foto: PR Sparekassen Sjælland-Fyn

Sparekassen Sjælland-Fyn kom ud af første kvartal 2020 med netto rente- og gebyrindtægter på 311,7 mio. kr. mod 273,3 mio. kr. i samme kvartal sidste år.

Efter skat kunne selskabet notere sig et overskud på 44 mio. kr. mod 71,3 mio. kr. i samme periode 2019.

Resultatet var påvirket negativt af hensættelser på grund af coronakrisen samt negative kursreguleringer, og dermed landede regnskabet helt i tråd med det, der blev kommunikeret, da sparekassen i slutningen af april nedjusterede forventningerne og fremlagde foreløbige tal.

- Det er femte kvartal i træk, at vi ser en pæn fremgang i vores basisindtjening i forhold til samme periode året før. Det er selvfølgelig meget tilfredsstillende og ikke mindst resultatet af en målrettet indsats med at eksekvere vores strategi "Nye veje", siger administrerende direktør Lars Petersson i regnskabet.

Sparekassen fastholder forventningerne til 2020 om et resultat før skat på 170-210 mio. kr. Forventningerne blev nedjusteret med 60 mio. kr. den 22. april fra oprindeligt 230-270 mio. kr.

Det skete med henvisning til virusudbruddet, som har ført til at faldende kurser og udvidelse af kreditspænd på realkreditobligationer. Hertil kommer øgede hensættelser på udlån.

BRANCHENYT
Læs også