Serier

Vestjysk Bank har tilbagegang på grund af coronakrisen

Corona rammer verden
For 2020 spiller Vestjysk Bank ud med en ny prognose om et resultat efter skat på 160-240 mio. kr.
 Foto: Per Folkver

Udbruddet af coronavirus har givet ekstra nedskrivninger og negative kursreguleringer i Vestjysk Bank i første kvartal, hvor indtjeningen dykkede.

Samlet kom banken ud af første kvartal med et resultat efter skat på 57 mio. kr. mod 72 mio. kr. i samme periode året før.

- Resultatet er negativt påvirket af coronakrisens indvirkning på de finansielle markeder samt nedskrivninger i form af et ledelsesmæssigt skøn. Banken har øget nedskrivningerne med 50 mio. kroner, hvorefter der i alt er afsat 100 mio. kroner til økonomisk usikkerhed, hvilket svarer til 1 pct. af bankens udlån, skriver Vestjysk Bank.

Store tilbageførsler fra tidligere nedskrivninger på landbruget betyder dog, at tab og hensættelser på udlån netto var bare 12 mio. kr. mod 22 mio. kr. året før.

Banken vurderer samtidig, at den slipper relativt billigt med de udlån, den har.

- Hovedparten af bankens udlån ligger i brancher, der aktuelt ikke er negativt påvirket af corona-krisen. Aktuelt er det især hoteller, restauranter, transport og detailhandel, der er ramt, og disse brancher udgør omkring 10 pct. af bankens samlede udlån, skriver Vestjysk Bank.

Basisindtægterne faldt til 198 mio. kr. fra 221 mio. kr. hovedsageligt på grund af et fald i kursreguleringer af værdipapirer og valuta som følge af coronakrisen. Kursreguleringerne bidrog negativt med 4 mio. kr. i perioden mod et plus på 20 mio. kr. i samme periode sidste år.

For 2020 spiller Vestjysk Bank ud med en ny prognose om et resultat efter skat på 160-240 mio. kr.

Det er en del lavere end den oprindelige prognose i forbindelse med årsregnskabet om et resultat efter skat på 250-300 mio. kr.

På grund af coronaeffekter suspenderede Vestjysk dog allerede den oprindelige prognose den 25. marts, og usikkerheden om, hvor banken lander i 2020, er stadig stor.

- Forecastet er behæftet med betydelig usikkerhed og er helt afhængig af længden og dybden af corona-krisen, skriver Vestjysk Bank i regnskabet.

Målt på midtpunktet af prognoserne ligger Vestjysk Banks forventninger 75 mio. kr. lavere end ved årets begyndelse.

BRANCHENYT
Læs også