Finans

Coronakrise har ramt finansmarkederne - nu skal pensionsselskabernes nye darling granskes

Finanstilsynet vil på baggrund af de store udsving på finansmarkederne se nærmere på pensionsselskabernes værdiansættelse af alternative investeringer.

I takt med, at renteniveauet er kommet længere og længere ned, har pensionsselskaberne satset mere på alternative investeringer som f.eks. ejendomme for at sikre afkastet. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Finanstilsynet vil nu undersøge pensionsselskabernes alternative investeringer, som i de seneste år er begyndt at fylde mere og mere, når man ser på, hvad de danske pensionsformuer bliver investeret i.

Myndighederne vil undersøge, hvordan pensionsselskaberne har værdiansat de alternative investeringer.

Det sker bl.a. på baggrund af de store udsving, coronakrisen udløste på finansmarkederne. I modsætning til børsnoterede aktiver som aktier, hvor værdien kan følges i realtid, bliver de alternative investeringer ikke handlet på en børs, og derfor kan værdien af aktivet ikke opgøres på samme måde.

»Pensionsselskaberne har haft kurstab på en række finansielle aktiver i år, og derfor sætter vi nu gang i en undersøgelse for at få et overblik over, hvordan selskaberne har sikret en løbende værdiansættelse til dagsværdi af deres alternative investeringer,« siger vicedirektør Carsten Brogaard.

I forbindelse med undersøgelsen skal pensionsselskaberne redegøre for, hvordan værdiansættelsen af private equity, infrastruktur, illikvide kreditinvesteringer og ejendomme har udviklet sig. Pensionsselskaberne skal bl.a. oplyse, hvilke markedsdata, der er brugt til at beregne værdien af disse aktiver, og hvordan pensionsselskaberne har taget højde for »ændringer i risikobilledet i forbindelse med covid-19.«.

Finanstilsynet har flere gange rettet hård kritik af pensionsselskabernes værdisætning, og et eksempel, som tidligere har vakt opsigt i Danmark var, at flere pensionsionsselskaber i 2018 noterede en gevinst på deres investeringer i realkreditkæmpen Nykredit. Det på trods af, at banker i ind- og udland mistede værdi samme år.

»Det er vigtigt for den enkelte pensionsopsparer, at selskaberne har processer og metoder, der sikrer, at selskaberne har en retvisende løbende værdiansættelse. Det er forudsætningen for god risikostyring, ordentlig løbende rapportering af afkast, og for at undgå risiko for, at der sker omfordeling mellem kunder i forbindelse med f.eks. ind- og udtræden af pensionsordningerne eller handler mellem kunder inden for selskabet,« siger Carsten Brogaard.

BRANCHENYT
Læs også