Finans

DAB går over 100 mio. kr. tilbage på bundlinjen efter kurstab

Danske Andelskassers Bank er stadig et meget robust pengeinstitut på trods af kurstab, siger adm. direktør Jan Pedersen. Foto: PR/Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank, DAB, er kommet ud af første kvartal med et markant hak i bundlinjen. Resultatet efter skat dykker til et underskud på 55,5 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 58,7 mio. kr. samme kvartal sidste år.

Det skyldes primært, at værdien af Danske Andelskassers Banks aktie- og obligationsbeholdning ved regnskabets skæringsdato var faldet med 86,9 mio. kr., skriver banken i regnskabet.

- Det er aldrig tilfredsstillende med et underskud på bogen. Men værdien af bankens aktie- og obligationsbeholdning, som førte til underskuddet, er allerede steget 20 mio. kr. efter regnskabets skæringsdato. Og med en egenkapital på næsten 2 mia. kr. er vi stadig et meget robust pengeinstitut på trods af det midlertidige kurstab, siger administrerende direktør Jan Pedersen i en pressemeddelelse.

Der var dog pæn fremgang at spore på basisindtjeningen, der stiger med 52,9 pct. set i forhold til første kvartal 2019.

- Danske Andelskassers Bank står stærkt i en usikker tid. Vi har haft en klar strategi om at reducere omkostninger uden at gå på kompromis med vores høje aktivitet i kerneforretningen eller vores ambitiøse niveau for kunderådgivning. Det er lykkedes fuldt ud, og derfor ser vi nu en markant fremgang i basisindtjeningen, siger Jan Pedersen.

Banken har nedskrevet 25 mio. kr. som ledelsesmæssigt skøn i forbindelse med de generelle økonomiske virkninger af covid-19. I alt udgør de samlede nedskrivninger en tilbageførsel på 1,9 mio. kr., oplyser banken i regnskabet.

Banken fastholder forventningerne til 2020, der lyder på en basisindtjening mellem 135 og 175 mio. kr. og et resultatet før skat på 60-180 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også