Vedtaget: Danske Banks bestyrelse får lønforhøjelse

På Danske Banks generalforsamling var der opbakning til bestyrelsens forslag om at forhøje honorarerne.

De fleste måtte nøjes med at opleve bestyrelsesformand Karsten Dybvad på en skærm i forbindelse med Danske Banks generalforsamling tirsdag i Bella Center. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Karsten Dybvad og resten af Danske Banks bestyrelse kan se frem til pæne lønforhøjelser.

Der var nemlig opbakning til bestyrelsens forslag om at hæve honorarerne på Danske Banks generalforsamling, der blev afholdt tirsdag eftermiddag i Bella Center på Amager, hvor scenen var markant anderledes end tidligere.

Generalforsamlingen var delt op i syv mindre lokaler rundt om i et ellers mennesketomt Bella Center, hvor bestyrelse, aktionærer og journalister sad opdelt i mindre grupper.

Oprindeligt ønskede bestyrelsen, at lønstigningerne trådte i kraft i år, men udbruddet af coronavirus fik den til at ændre timingen. Derfor træder de først i kraft fra den 1. januar næste år.

Kravene til bestyrelsen er skærpet.

Karsten Dybvad, formand for Danske Bank

Til den tid kan Karsten Dybvad som formand se frem til en lønstigning på 40 pct., idet hans årlige honorar stiger til 2,64 mio. kr. Dertil kommer honorarer for de bestyrelsesudvalg, som han er med i.

Hvis han efter generalforsamlingen ender i de samme udvalg, som han sidder i nu, vil Dybvands samlede bestyrelseshonorar stige fra 2.642.250 kr. til 3.795.000 kr. En stigning på 44 pct.

De to næstformænd, Jan Thorsgaard Nielsen og Carol Sergeant, får en lønstigning på 64 pct. til 1,32 mio. kr. Hertil skal også lægges deres udvalgshonorarer.

Hvis de fortsætter i samme udvalg som hidtil, stiger deres samlede lønninger hver især fra 1.269.250 kr. til 1.980.000 kr. En stigning på 56 pct.

Bestyrelsesformanden begrundede fra talerstolen lønstigningerne med skærpede krav, ligesom det kræver en helt anden arbejdsindsats end tidligere at varetage jobbet.

»Kravene til bestyrelsen er skærpet. Det betyder, at feltet af kandidater til bestyrelsen er tilsvarende mindre. Det har vi været nødt til at adressere ved at kigge på bestyrelsens honorering,« lød det fra Karsten Dybvad.

Udover honoraret kan bestyrelsesmedlemmer få dækket udlæg, rejseomkostninger og andre omkostninger forbundet med bestyrelsesarbejdet.

Dansk Aktionærforening bakkede op om lønstigningen, mens to aktionærer gik på talerstolen og bad generalforsamlingen om at stemme imod.

»Det er upassende. Det er grådighed,« sagde den ene, Lars Wismann.

Der er vi bestemt ikke endnu. Men det går fremad.

Karsten Dybvad, formand for Danske Bank

85 aktionærer havde tilmeldt sig årets generalforsamling, men kun 30 mødte op. Det hænger formentlig sammen med, at Danske Bank havde opfordret dem til at deltage hjemmefra som følge af coronakrisen. Alligevel var mere end 50 pct. af aktiekapitalen repræsenteret, fordi mange allerede havde afgivet deres stemmer digitalt.

Fra Danske Bank deltog adm. direktør Chris Vogelzang, finans- og økonomidirektør Stephan Engels og bestyrelsesformand Karsten Dybvad. Banken havde sørget for adskillige beholdere med håndsprit, så det var muligt for deltagerne at spritte hænderne grundigt af, ligesom talerstolen blev sprittet af, før en ny deltager indtog den.

På generalforsamlingen blev syv bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Det drejer sig om formand Karsten Dybvad samt Lars-Erik Brenøe, Bente Avnung Landsnes, Jan Thorsgaard Nielsen, Christian Sagild, Carol Sergeant og Gerrit Zalm. To nye kandidater - tyskeren Martin Blessing med mangeårig erfaring inden for banksektoren og finnen Raija-Leena Hankonen, der som revisor har stor erfaring med risikostyring og finansiel rapportering - blev valgt ind.

Selvom årets generalforsamling var præget af få fremmødte, trak det alligevel ud, da enkelte aktionærer var kritiske over for ledelsen og måden at drive banken på.

Bestyrelsesformand Karsten Dybvad gjorde i sin tale en dyd ud af at rose og takke Danske Banks omkring 20.000 medarbejdere for deres indsats under coronakrisen.

»Fra den ene dag til den anden har der været et stærkt øget behov for at komme i kontakt med os og drøfte løsninger og muligheder, og fra improviserede kontorpladser i køkkener, dagligstuer eller børneværelser har Danske Banks medarbejdere besvaret alle henvendelser og tilbudt rådgivning, lån, betalingshenstand eller andre løsninger,« lød det fra Karsten Dybvad, der påpegede, at banken har imødekommet ni ud af ti ønsker om hjælp fra kunder og stillet 90 mia. kr. til rådighed for kunder.

Danske Bank har de senere år kæmpet med en række dårlige sager som hvidvaskskandalen og salget af FlexInvest Fri-produktet, hvor omkostningerne var højere end det forventede afkast for kunder, og Karsten Dybvad erkendte, at det er gået ud over tilliden til banken.

Og det kommer til at tage lang tid at genoprette den.

»Jeg er tit blevet spurgt, hvornår tilliden vil være genoprettet, og hver gang har jeg svaret, at det vil være tilfældet den dag, det spørgsmål ikke længere bliver stillet. Der er vi bestemt ikke endnu. Men det går fremad,« sagde Karsten Dybvad.

BRANCHENYT
Læs også