Finans

Danske Bank er blevet politianmeldt af Finanstilsynet

Danske Bank er anmeldt til politiet for overtrædelser af markedsmisbrugsforordningen.

Arkivfoto

Danske Bank er for anden gang på under et år blevet politianmeldt af Finanstilsynet. Finanstilsynet har anmeldt landets største bank til politiet, da den finansielle vagthund vurderer, at Danske Bank har overtrådt forbuddet mod markedsmanipulation.

Ifølge tilsynet er det sket ved, at danske bank har sendt »urigtige og vildledende signaler til markedet om udbuddet af og efterspørgslen efter en række finansielle instrumenter ved, at Danske Bank et betydeligt antal gange over en årrække har indgået aftaler om køb eller salg af finansielle instrumenter«.

Det oplyser Finanstilsynet på sin hjemmeside.

Danske Bank er samtidig blevet politianmeldt for ikke at have overholdt sin pligt til at »indføre og opretholde effektive ordninger, systemer og procedurer med henblik på at afsløre og indberette handelsordrer og transaktioner med finansielle instrumenter, som kunne udgøre markedsmisbrug«, da banken ifølge Finanstilsynet kun i et begrænset omfang siden den 3. juli 2016 har foretaget denne form for markedsovervågning.

»Finanstilsynet har opgjort et betydeligt antal modsatrettede ordrer, som Danske Bank har formidlet og eksekveret på vegne af kunder, som resulterede i, at kunderne handlede med sig selv som modpart på markedet, hvorved handlerne ikke medførte skift i ejendomsretten. Det kaldes wash trades,« skriver Finanstilsynet, som påpeger, at der som udgangspunkt ikke findes legitime årsager til denne type handler.

»Handel med sig selv øger fejlagtigt den udbudte og efterspurgte mængde, som investorerne kan observere i de pågældende finansielle instrumenter. Det kan dermed sende urigtige og vildledende signaler om de finansielle instrumenters likviditet og om købs- og salgsinteressen i instrumenterne. Investorerne risikerer dermed at handle på forkert information, og de kan i visse tilfælde lide tab,« skriver tilsynet om baggrunden for politianmeldelsen for markedsmanipulation.

Politianmeldelsen for den mangelfulde markedsovervågning er et resultat af en inspektion i Danske Bank, som blev afsluttet i december 2019. Her fandt tilsynet »betydelige mangler«, som dengang resulterede i seks påbud. De er nu blevet suppleret med en politianmeldelse.

Danske Bank oplyser i en meddelelse på sin hjemmeside, at den samarbejder »fuldt ud med myndighederne«.

»Det er en sag, vi tager meget alvorligt. Vi har ikke haft en tilstrækkelig markedsovervågning, og vi har derfor siden 2019 investeret betydeligt i at styrke systemerne og kontrollerne i tæt dialog med Finanstilsynet. De såkaldte modsatrettede handler skyldtes mangelfulde procedurer, og vi har indført nye kontroller for at undgå, at noget lignende sker igen. De enkelte handler havde en reel købs- eller salgsinteresse (rebalancering af porteføljer), og vi har ikke fundet nogen tegn på forsætlige handlinger eller på, at kunder eller markedsdeltagere har lidt skade,« lyder det i en udtalelse fra Philippe Vollot, der er chief compliance officer i Danske Bank.

Danske Bank blev også anmeldt til politiet i august 2019 af Finanstilsynet i forbindelse med den såkaldt flexinvest fri-sag.

BRANCHENYT
Læs også