Finans

Danske Bank får tilsynspåbud efter kig på ejendomsudlån

Finanstilsynet ser plads til forbedringer i forbindelse med Danske Banks bevillinger af udlån til kunder med danske udlejningsejendomme og ejendomsprojekter.

Det er konkluderer tilsynet efter en inspektion i oktober, som har mundet ud i et enkelt påbud.

- Bankens kreditpolitiske retningslinjer, risikoanalyse og navnlig analysen af robustheden i kundens gældsserviceringsevne kan forbedres. Det gælder særligt, hvor nyopførte ejendomme eller ejendomme under opførelse eller udvikling ikke i fuldt omfang er forhåndssolgt, eller hvor der kan være særlig usikkerhed om ejendommes lejeindtægt på længere sigt, skriver Finanstilsynet.

Tilsynet fremhæver også en risiko ved, at bankens kreditpolitik giver mulighed for lån med betydelig afdragsfrihed og en kort lånerente, så gælden kun bliver nedbragt beskedent.

- Det kan give væsentlige tab, hvis der senere kommer ejendomsprisfald. Til belysning af denne risiko kan banken anvende hårdere stress i sin analyse, vurderes det.

Finanstilsynet konstaterede også, at bankens medarbejdere bevilgede fravigelser fra kreditpolitikken, uden at de forinden var forelagt for bankens bestyrelse til godkendelse.

Banken fik et påbud om, at væsentlige fravigelse fra kreditpolitikken, der bevilges inden forelæggelse for bankes bestyrelse til godkendelse, kun sker i et begrænset omfang.

BRANCHENYT
Læs også