Finans

Ny prismodel på vej for dankortbetalinger

Den 1. juli træder en ny prismodel for dankortbetalinger i kraft. Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup er der tale om en »mere fair og fleksibel opkrævningsmodel«.

Prisen på dankortbetalinger har i årevis været dikteret af en model med 10 faste pristrin. Nu åbnes der op for, at virksomheder og butikker kan få fleksible dankortpriser. Foto: Nets.

Stigende konkurrence på betalingsmarkedet får Nets og detailhandlen til at gå nye veje.

Dankortpriser
  • Fysiske butikker betaler i dag et fast kvartalsabonnement til Nets for at kunne modtage dankort.
  • Netbutikker betaler derimod et årsabonnement plus et gebyr pr. dankortbetaling.
  • For fysiske butikker er dankortpriserne opdelt i 10 trin efter antallet af årlige dankorttransaktioner.
  • Den 1. juli 2020 ændres de bagvedliggende pristrin. Samtidig åbnes for, at virksomheder i stedet for de faste pristrin kan vælge en løsning, hvor der betales en given procentsats af hvert transaktionsbeløb.
  • Reguleringen af priserne styres ved, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beregner den årlige betaling, som Nets må kræve for selve driften af dankortsystemet.
  • For 2020 og 2021 er det årlige beløb fastsat til 470 mio. kr.
  • Det er gratis for forbrugere at betale med dankort både i fysiske butikker og på nettet.

Historisk har forretninger og virksomheder betalt for dankortsystemet ud fra en indplacering på 10 pristrin. Men den firkantede prismodel har været en skidt forretning for især små butikker og opstartsvirksomheder med få dankortbetalinger, lyder meldingen.

»Dankortet har været uforholdsmæssigt dyrt for de små butikker og for billigt for de store detailkæder,« siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark.

Situationen har fået mange mindre butikker til at fravælge dankortet. Tal fra Nationalbanken viser, at dankortets andel af det private betalingskortmarked på to år er skrumpet fra 75,1 pct. til 72,5 pct. målt på omsætning.

Opgjort i kroner og ører svarer det for de seneste 12 måneder til, at dankortet har tabt en omsætning på godt 16 mia. kr.

En ny prismodel betyder, at virksomheder fremover kan droppe de klassiske pristrin for i stedet at betale en vis procentdel af hvert køb.

Med de nye regler kommer der en mere fair og fleksibel opkrævningsmodel for dankortet, som har været efterspurgt af den samlede danske detailhandel.

Simon Kollerup, erhvervsminister

Dansk Erhverv kalder den nye prismodel for et godt kompromis, selv om den betyder prisstigninger på op til 35 pct. til nogle af erhvervsorganisationens store medlemmer.

»Men det skal ses i lyset af, at de forretninger, der rammes af prisstigninger, i dag har meget lave priser. Så selv om de får en prisstigning, vil de stadig opleve lave dankortudgifter,« siger Henrik Sedenmark, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Rammerne for dankortsystemet er politisk styret, men erhvervsminister Simon Kollerup slår fast, at det for dankortsystemet handler om at følge med tiden.

»Med de nye regler kommer der en mere fair og fleksibel opkrævningsmodel for dankortet, som har været efterspurgt af den samlede danske detailhandel. Det er en god nyhed både for de danske forbrugere og detailhandlen. Og derfor er de nye regler også med til at fremtidssikre dankortet,« siger Simon Kollerup.

For Nets betyder den nye prismodel mindre, idet betalingsgiganten allerede er sikret 940 mio. kr. for at drive dankortsystemet i 2020 og 2021.

Læs også
Top job