Serier

Danmark: Risikoråd tager først stilling til bankbuffer i 2021

Corona rammer verden
Foto: Peter Endig/AP

Den kontracykliske kapitalbuffer, der pålægger finanssektoren at lægge penge til side i gode tider for at have dem til dårlige, vil ikke bliver rørt igen før 2021.

Det skriver Det Systemiske Råd i en nyhed.

Bufferen er blevet frigivet under coronakrisen for at lette bankernes udlån.

- Rådet forventer tidligst at henstille om en forøgelse af bufferen i 2021. Tidspunktet for henstillingen og tempoet for genopbygning af bufferen vil afhænge af udviklingen i finansielle risici.

- Da der som udgangspunkt går 12 måneder, fra det besluttes at hæve bufferen, til en forøgelse træder i kraft, forventes institutterne tidligst at skulle opfylde et positivt bufferkrav i 2022, skriver Det Systemiske Råd.

Rådet fokuserer i nyheden på, at nedlukningen af samfundet for at begrænse udbredelsen af coronavirus i Danmark og resten af verden har udløst en kraftig opbremsning i økonomien.

Det kan ramme bankerne hårdt, ikke mindst hvis der kommer en langvarig recession.

- Udlån til virksomheder i brancher berørt af Covid-19-udbruddet udgør en væsentlig del af bankernes udlån og vil betyde forøget kreditrisiko i en periode.

- Fremadrettet kan risici opstå, hvis bankernes kreditvilkår bliver for lempelige, eller hvis eksponeringerne over for svage kunder øges betydeligt, skriver Det Systemiske Råd.

På positivsiden har en række centralbanker tilkendegivet, at de vil holde renten lav. Det mindsker ifølge rådet risikoen for, at boligmarkedet tager et drøjt hug.

- Udsigterne til fortsat lave renter kan forventes at understøtte udviklingen på boligmarkedet fremadrettet. De senere års tiltag i forhold til boligfinansiering har bidraget til at understøtte boligkøbernes robusthed, skriver rådet.

Det Systemiske Råd blev nedsat i 2013 efter finanskrisen for at kigge på systemiske risici inden for den finansielle sektor. Rådet har medlemmer fra Nationalbanken, Finanstilsynet, flere ministerier og uafhængige eksperter.

BRANCHENYT
Læs også