Finans

DAB oppræciserer forventninger efter bedring på finansmarkeder

Foto: Carsten Andreasen

Danske Andelskassers Bank oppræciserer sine forventninger til 2020 efter at have indhentet en del af de kurstab, som ramte bankens beholdning af værdipapirer i første kvartal.

Derfor venter banken nu et resultatet før skat i 2020 i intervallet 80-180 mio. kr. mod tidligere 60-180 mio. kr.

- Det er glædeligt, at de finansielle markeder har rettet sig, og at bankens kurstab på aktie- og obligationsbeholdningen er blevet reduceret.

- Jeg forventer en fortsat positiv udvikling, men det skal understreges, at der fortsat ses store udsving på de finansielle markeder, hvor aktie- og obligationskurserne bevæger sig både op og ned, siger administrerende direktør Jan Pedersen i meddelelsen.

Han peger samtidig på, at effekterne af Covid-19 for bankens kunder fortsat usikre, selv om banken endnu ikke har set konkrete tab.

- Banken har relativt få eksponeringer mod de brancher, som er mest påvirket af Covid-19. Kombineret med en god og stabil udvikling i landbrugssektoren er jeg komfortabel i forhold til bankens nedskrivningsniveau for 2020, siger Jan Pedersen.

Danske Andelskassers Bank har reserveret 35 mio. kr. som nedskrivninger i form af et ledelsesmæssigt skøn til dækning af Covid-19-relaterede tab.

Banken venter uændret en basisindtjening i 2020 på 135-175 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også