Finans

Danmarks affaldsplan kan skade klimaet

For at hjælpe klimaet vil Danmark standse importen af affald til forbrænding. Men det efterlader blot problemet til andre lande, siger eksperter.

Danmark har de seneste årtier opbygget en stor kapacitet af affaldsforbrænding til energi, men andre lande kan få problemer de kommende år og ende med at deponere restaffaldet. Arkivfoto: Jens Dresling / Ritzau Scanpix

Da et flertal i Folketinget i juni indgik aftalen om ”En grøn affaldssektor 2030”, var målet at få sorteret og genanvendt mere af danskernes affald, mindske forbrændingen og dermed udledningen af CO2. Samtidig blev det aftalt at udfase al import af affald fra udlandet til forbrænding de kommende år.

Men det kan mod hensigten ende med at skade klimaet mere, end det gavner, forudser eksperter.

»Fordi vi i Danmark er dygtige til at udnytte affaldet til fjernvarme, kan vi udnytte det bedre end mange andre lande. På den måde gør vi både dem og klimaet en stor tjeneste ved at forbrænde det i Danmark,« siger professor ved Danmarks Tekniske Universitet Marie Münster.

Lande som Storbritannien, Tyskland og Italien, der ikke har tilstrækkelig kapacitet som Danmark, kan få problemer de kommende år og ende med at deponere restaffaldet.

En svensk undersøgelse har vist, at der udledes dobbelt så meget drivhusgas fra affald, der opbevares på en losseplads i Italien, end hvis det bliver kørt til Sverige og forbrændt.

Mauro Anastasio, affaldsekspert hos European Environmental Bureau, der er et europæisk netværk af miljøorganisationer, siger, at eksport af affald til de lande, der håndterer det bedst, giver god mening.

Han tilføjer, at da forbrænding er skadeligt for miljøet, så er forbud mod import til lande som Danmark potentielt gode nyheder, fordi det betyder, at der vil være mindre affald at forbrænde i landet.

I den politiske aftale står, at det er »sandsynliggjort, at mindre import af affald til Danmark på sigt ikke forventes at føre til øgede udledninger i udlandet«.

På grund af ferie har det ikke været muligt at komme til at tale med klimaminister Dan Jørgensen eller en ordfører fra regeringspartiet. I et svar skriver ministeriet, at »analyser peger på, at der på et tidspunkt kan blive overkapacitet til forbrænding af affald i Nordeuropa«. Ministeriet kan dog ikke oplyse, hvornår den overkapacitet forventes.

Ifølge en fremskrivning fra paraplyorganisationen for de europæiske affaldsselskaber, Cewep, vil der i 2035 i Europa kun være kapacitet til at forbrænde omkring to tredjedele af det restaffald, der er tilbage efter sortering. Resten kan ende på lossepladser rundt om i Europa.

Læs også
Top job