Finans

Nye tal dokumenterer: Banker taber mest på små lån

Bankernes nedskrivninger vil dog formentlig stige i år, vurderer en bankekspert.

Det er på de mindste lån, at landets banker har de fleste tab. Foto: Philip Davali

Det er uden sammenligning små lån, som landets banker taber flest penge på at yde. En opgørelse fra Finanstilsynet viser, at bankerne sidste år tabte 3,3 pct. af udlånet på lån op til 100.000 kr. Når lånene overstiger 100.000 kr., falder tabsprocenten voldsomt, og for alle lån udgjorde tabene sidste år 0,3 pct.

Ifølge bankeksperten Lars Krull, der er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, kan der være en simpel forklaring.

»Det er nok fordi, at det er nemmere at afslutte et mindre engagement end et større,« siger han.

Samlet løb bankernes tab op i 6,9 mia. kr. i 2019, hvilket er et fald i forhold til 2018, hvor tabene i bankerne endte på 7 mia. kr. Det viser en opgørelse over de endelige tab i banksektoren fra Finanstilsynet.

Hvis en bank vurderer, at en kunde ikke kan betale sit lån tilbage, skal banken lave en nedskrivning på lånet. Hvis kunden alligevel ender med at kunne betale lånet tilbage, tilbagefører banken nedskrivningerne. Men hvis kunden ender med ikke at kunne betale, ender lånet som et endeligt tab.

»Men det er vigtigt at huske, at et tab for bankerne ikke er det samme som, at kunden er sluppet. Og det skal kunden heller ikke,« siger Lars Krull.

Bankeksperten vurderer, at tallene for 2020 kan komme til at se anderledes ud, og forklaringen skal findes i coronavirussen.

»Min vurdering er, at nedskrivningerne vil stige på de større engagementer. Men det er ikke ensbetydende med, at nedskrivningerne vil vokse ind i himlen,« siger Lars Krull.

Årsagen til, at nedskrivningerne ikke vil nå de højeste luftlag er, at bankerne i tiden op til coronakrisen allerede var blevet mere forsigtige.

»Det er godt. For hvis bankerne pludselig var blevet overraskede, så var de stoppet fuldstændig op. Det ville helt almindelige lønmodtagere ikke have brudt sig om, hvis de ikke kunne få et helt almindeligt lån,« siger Lars Krull.

Bankernes samlede udlån og garantier til kunderne beløb sig i 2019 til 2.149 mia. kr. og de havde ved udgangen af året samlet nedskrevet knap 43 mia. kr.

Tallene omfatter stort set alle landets pengeinstitutter, dog er de allermindste med en arbejdskapital under 750 mio. kr. ikke med. I den kategori er 14 sparekasser og nichebanker såsom Borbjerg Sparekasse, Fanø Sparekasse og Lunar Bank.

BRANCHENYT
Læs også