Finans

Ekspert: Dyre og ineffektive pensionskasser koster danske opsparere trecifret millionbeløb om året

Høje omkostninger til administration koster pensionskunder dyrt, påpeger den uafhængige pensionsekspert Jørgen Svendsen, der peger på store gevinster ved en fusionsbølge.

Maria Schioldann er chef for medlems- og virksomhedsservice i Industriens Pension, der har landets laveste omkostninger til administration. Foto: JP

De 2,7 mio. danskere, der sparer op i landets store pensionskasser, kan hvert år høste trecifrede millionbesparelser, hvis der sættes fokus på at sikre den mest effektive administration.

Det påpeger pensionsrådgiver Jørgen Svendsen. Ifølge hans beregninger kan der årligt høstes besparelser på 328 mio. kr., hvis de største arbejdsmarkedspensionskasser blev administreret lige så billigt som Industriens Pension, der skiller sig ud som den mest effektive.

»Forskellene er meget store, og nogle er ganske enkelt bedre til at administrere end andre. Det er ikke i medlemmernes interesse med en masse dyre og ineffektive pensionskasser,« siger Jørgen Svendsen, partner i aktuar- og forsikringsmæglerfirmaet AFPR.

Tiden er ifølge ham moden til en sammenlægning af arbejdsmarkedspensionskasserne, efter at de store forbund FTF og LO forrige år fusionerede til Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH.

Sammenlægninger vil give produktforbedringer, store besparelser og væsentligt lavere omkostninger til glæde for medlemmerne, påpeger han.

»Den store fusion på forbundssiden sætter pensionskasserne under pres. Det næste naturlige skridt er, at de bliver lagt sammen til færre og større enheder. Nogle har etableret samarbejdsstrukturer, men man er ikke gået hele vejen,« siger Jørgen Svendsen.

FH
  • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er den fælles hovedorganisation i Danmark dannet ved en fusion af FTF og LO i 2018.
  • Repræsenterer 65 medlemsorganisationer med mere end 1,3 mio. medlemmer.
  • Det blev oprindeligt drøftet, om også den tredje hovedorganisation, Akademikernes Centralorganisation, skulle indgå i fusionen.

Han kan ikke se meningen med, at medlemmerne skal aflønne en stribe administrerende direktører, investeringsdirektører, it-chefer og bestyrelser, ligesom han peger på, at pensionskasserne ved en sammenlægning udover lavere omkostninger til administration ville få en størrelse, så de kunne forhandle sig til lavere investeringsomkostninger og få bedre mulighed for at opbygge stærke kompetencer inden for alternative investeringer såsom infrastruktur og grøn omstilling, som det er oppe i tiden at fokusere på som pensionsselskab.

I sidste ende vil lavere omkostninger betyde, at en større del af medlemmernes månedlige indbetalinger vil ende som opsparing, der kan forsøde alderdommen, påpeger han.

Vi har mange medlemmer til at dele omkostningerne.

Maria Schioldann, chef for medlems- og virksomhedsservice i Industriens Pension

Landets billigste pensionskasse peger på, at størrelse er en af de vigtige forudsætninger for at opnå en billig administration.

»Vi har mange medlemmer til at dele omkostningerne. Det er en af flere vigtige forklaringer på, at vi har en effektiv administration,« siger Maria Schioldann, chef for medlems- og virksomhedsservice i Industriens Pension.

Antallet af medlemmer i pensionskasserne er omvendt ikke ensbetydende med lave omkostninger, viser beregningerne. Eksempelvis har Pensam over 100.000 flere kunder end Industriens Pension, men alligevel er administrationsomkostningerne per kunde markant højere hos Pensam.

Det har ikke været muligt at få FH’s formand, Lizette Risgaard, til at svare på, om pensionskasserne bør lægges sammen til større og mere effektive enheder. Pensionskasserne er selvstændige enheder, som FH ikke blander sig i driften af, oplyser presseafdelingen. Finans har også forgæves forsøgt at få en kommentar fra 3F’s forbundsformand, Per Christensen.

HKs forbundsformand mener, at sammenligningen af pensionskassernes administrationsomkostninger er en skrivebordsøvelse.

»Hvis alle pensionsprodukterne i de forskellige pensionskasser var helt ens, ville det da sikkert være billigere at samle det hele ét sted. Men sådan forholder det sig bare ikke virkeligheden. Der er jo en grund til, at vi har forskellige banker og aviser, som i princippet laver det samme, men alligevel adskiller sig fra hinanden,« siger Kim Simonsen, forbundsformand i HK.

Han peger derfor på, at hvis noget skal lægges sammen, så skal det give mening for medlemmerne, men pension er sjældent så simpelt, fordi pensionskassernes medlemmer har forskellige interesser.

Det er nemmere at fusionere fagforbund end pensionskasser.

Jens Munch Holst, direktør i MP Pension

MP Pension - der snart skifter navn til Akademiker Pension - forventer, at fremtiden byder på flere samarbejder snarere end deciderede fusioner.

»Der er betydelige omkostninger til it, jura og compliance. Derfor giver det mening med flere strategiske samarbejder, men hvor de selvstændige pensionskasser bevares, fordi vi har forskellige produkter,« siger Jens Munch Holst, direktør i MP Pension.

Han vurderer, at det kan få en betydning for pensionskasserne, at fagforbundene fusionerer til større enheder, som FTF og LO har gjort med skabelsen af FH.

»Så kan man fra fagforbundene mene, at der ikke er behov for så mange selvstændige pensionskasser. Men det er nemmere at fusionere fagforbund end pensionskasser, fordi vores produkter er mere komplekse,« siger Jens Munch Holst.

Argumentet om, at komplekse pensionsprodukter skulle gøre det vanskeligt at fusionere pensionskasserne, holder ifølge pensionsekspert Jørgen Svendsen ikke.

»Det er dårlige undskyldninger for at bevare de fede ben, de har,« siger han.

Jørgen Svendsen peger på, at pensionskassernes produkter nærmest er identiske, hvorfor det er ukompliceret at foretage sammenlægninger.

»Der er lavet administrationsfællesskaber, hvor et it-system administrerer produkterne for alle pensionskasser i fællesskabet. Det kan kun lade sig gøre, fordi produkterne er så ensartede, som de er,« siger Jørgen Svendsen.

Pensionskassen P+, som ifølge undersøgelsen var dyrest i både 2018 og 2019, peger på, at der i 2019 var en ekstra engangsomkostning, fordi to pensionskasser, JØP og DIP, blev fusioneret.

»Vores forventning til omkostningerne i 2020 er, at de igen falder til et lavere niveau end i 2018,« siger Søren Kolbye Sørensen, adm. direktør i P+.

BRANCHENYT
Læs også