Finans

Djurslands Bank er presset af faldende udlån

Arkivfoto: Djurslands Bank

Coronakrisens økonomiske indvirkning på nedskrivninger og negative kursreguleringer har givet Djurslands Bank tilbagegang i første halvår. Perioden har budt på et resultat før skat på 17,9 mio. kr., hvilket er 62,9 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år.

- Trods coronakrisen har bankens aktivitetsniveau på flere områder i andet kvartal 2020 været bedre end det forventede niveau. Særligt på boligområdet, hvor der fortsat er god aktivitet med låneomlægninger, bolighandler og en markant stigning i nye realkreditlån.

- Banken må dog konstatere, at coronakrisen har forstærket tilbagegangen i bankens egne udlån, og at banken dermed ikke har haft den vækst på renteindtægterne fra udlån, som der var indarbejdet i bankens oprindelige budget for 2020. Med udsigten til en markant økonomisk tilbagegang i samfundsøkonomien forudser banken, at udlånet fortsat vil ligge på et lavere niveau den kommende periode, skriver banken i regnskabet.

I første halvår udgør nedskrivninger en udgift på 35,1 mio. kr., hvor 28,5 mio. kr. udgør ledelsesmæssige skøn vedrørende coronakrisen. I samme periode sidste år udgjorde nedskrivninger en indtægt på 17,1 mio. kr.

Kursreguleringer trækker desuden ned med 2,6 mio. kr., mens de i første halvår sidste år trak op med 7,4 mio. kr.

På den positive side kan Djurslands Bank glæde sig over en stigning i netto rente- og gebyrindtægter i perioden til 184,5 mio. kr. fra 181,7 mio. kr.

Det dækker over en merindtægt på 7,2 mio. kr. efter indførsel af negative renter. Modsat er renteindtægterne på udlån faldet 4,4 mio. kr. som følge af faldende udlån.

For hele 2020 venter Djurslands Bank nu et resultat i den øverste del af det tidligere udmeldte forventningsspænd på 30-45 mio. kr. før skat.

De oprindelige forventninger til året blev nedjusteret den 30. april. Inden da ventede Djurslands Bank et overskud før skat i intervallet 65-80 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også