Finans

Spk. Sjælland løfter basisindtjening 16 pct. mens nedskrivninger tynger

Sparekassen Sjælland-Fyn - hovedkvarteret i Holbæk. Foto: PR-foto

Sparekassen Sjælland-Fyn kan glæde sig over en stigende basisindtjening i første halvår, mens resultatet længere nede i regnskabet er belastet af en hensættelse på 130 mio. kr. vedrørende covid-19-situationen.

På bundlinjen kan sparekassen fremvise et overskud på 84,7 mio. kr. i første halvår mod 126,0 mio. kr. i samme periode året før. Det er et resultat, som sparekassen - taget hensættelsen i betragtning - betegner som "tilfredsstillende".

- På trods af covid-19 og betydelig uro på de finansielle markeder i særligt første kvartal realiserer sparekassen i første halvår af 2020 et resultat efter skat på 84,7 mio. kr., hvilket betragtes som tilfredsstillende henset til periodens helt særlige begivenheder.

- De kommende 2-3 kvartaler forventes at bringe mere klarhed over de økonomiske konsekvenser som følge af covid-19. Det er dog vores oplevelse, at sparekassens kunder generelt er økonomisk godt rustet på trods af situationen omkring Covid-19, siger sparekassens direktør Lars Petersson i forbindelse med regnskabet.

Basisindtjeningen steg i første halvår 16 pct. til 210,2 mio. kr., efter at netto rente- og gebyrindtægter i perioden er steget til 592,3 mio. kr. fra 557,4 mio. kr. Udviklingen er understøttet af et stigende forretningsomfang.

- Den samlede kreditformidling stiger med 8 pct. til 54,0 mia. kr. og vidner om, at sparekassen vinder markedsandele. Det gælder merforretninger i forhold til eksisterende privat- og erhvervskunder tillige med en meget tilfredsstillende kundeudvikling.

- Denne udvikling kan også tilskrives målrettet arbejde på den opsatte strategi, hvor det blandt andet er lykkedes at effektivisere beslutningsprocesser og kundeløsninger via IT-udvikling samt en slankere organisation, skriver sparekassen i regnskabet.

Sparekassen Sjælland-Fyn fastholder forventningerne til hele 2020 om et resultat før skat i niveauet 170-210 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også